Børneurologi

PhD projekter

Pubertetsudvikling hos unge udsat for hormonforstyrrende stoffer i fostertilværelsen

Vi ved, at børn og unge går tidligere i pubertet end deres bedsteforældre gjorde for blot 50 – 100 år siden. Det er i midlertidig uklart hvorvidt den gennemsnittelige pubertetsalder fortsat falder, hvad årsagen i så fald kan være og om tidlig eller sen pubertetsudvikling har betydning for vores helbred senere i livet.

Det er i dyreforsøg påvist at udsættelse for hormonforstyrrende stoffer i fostertilværelsen kan spille en afgørende rolle for pubertetsudvikling men sammenhængen er aldrig bekræftet i undersøgelser på mennesker. Vi ønsker derfor at undersøge hvorvidt 3 forskellige påvirkninger med potentiel hormonforstyrrende effekt hhv. indtag af hovedpinespiller under graviditeten, brug af hormonbehandling og kunstig befrugtning for at opnå graviditet samt indhold af hormonforstyrrende stoffer (PFCs) i moderens blod under graviditeten ændrer pubertetsalderen og første del af pubertetsforløbet hos unge. I 2002 – 2003 fik en gruppe af gravide mødre taget blodprøver og blev interviewet om livsstil og medicinforbrug. 22.550 børn født af disse mødre har siden 11-års alderen besvaret et detaljeret spørgeskema vedr. pubertetsudvikling hver 6 måned. Vi indhenter med andre ord oplysninger om Deres pubertetsudvikling mens den står på og vil med disse kunne undersøge ovennævnte sammenhænge.

Mit projekt vil bidrage til den eksisterende, begrænsede viden om pubertetsudvikling og potentielt identificere årsager til ændringer i pubertetsalderen hos danske unge. Undersøgelser af årsager til sådanne ændringer er yderst vigtig da f.eks. tidlig pubertetsudvikling kan være en markør for udvikling af betydningsfulde sygdomme som sukkersyge, fedme og testikelkræft i voksentilværelsen.

Projektansvarlig: Læge, Ph.D. studerende, Andreas Ernst
Hovedvejleder:Professor Cecilia Høst Ramlau-Hansen, cand.scient., Ph.D.
Hovedvejleder afd K:Professor,Henning Olsen, læge, dr.med. 
Medvejleder: Professor Jørn Olsen, læge, Ph.D.

 

 

 

Øvrige kliniske studier

FLIP Urinrørets biomekaniske egenskaber hos drenge med hypospadi

Hypospadi udgør en af de hyppigste medfødte misdannelser af kønsorganerne hos drengebørn og består i atypisk udmunding af urinrøret langs penis, pung eller mellemkød samt varierende grader af skævhed af penis. Hos patienter med misdannelsen er den yderste del af urinrøret ofte tynd og ueftergivelig.

De fleste patienter med hypospadi opereres, når de er omkring 1 år, mens få opereres i voksen alderen. Den valgte operationstype afhænger primært af misdannelsens sværhedsgrad, men i vurderingen indgår også måling af urinrørets indre diameter og dets vævskvalitet. De målinger foretages med simple målepinde og er derfor i høj baseret på en subjektiv fremgangsmåde.

Formålet med studiet er, at udvikle en mere standardiseret, objektiv målemetode til måling af urinrørets biomekaniske egenskaber. En lovende metode er en ballonkateter baseret metode kaldet Functional lumen imagine probe. Denne teknik er før blevet brugt til at måle fx livmoderhalsen ved gravide, analkanalen og andre rørformede strukturer i kroppen. Vi vil, vha. en specialdesignet lille udgave af kateteret, måle de biomekaniske egenskaber af urinrøret før operationen for hypospadi og sammenligne målingerne med målinger af urinrøret hos drenge uden hypospadi. Metoden skal hjælpe med at vurdere graden af hypospadi og at vælge den rette operationsmetode.

Projektansvarlig: Forskningsstipendiat stud. med. Ida Faurschou
Hovedvejleder: Professor, dr. med. L. Henning Olsen
Medvejleder: cand. med.  Ph.D. studerende Andreas Ernst
Medvejleder: Lektor PhD Jingbo Zhao, Giome Academia, Institut for Klinisk Medicin
Medvejleder: Lektor PhD Donghua Liao, Giome Academia, Institut for Klinisk Medicin

Vandladningsegenskaber vurderet ved ambulant og konventionel urodynamik

Ved den konventionelle urodynamik vurderes vandladningsfunktionen under kunstig opfyldning af blæren og efterfølgende vandladning. Undersøgelser kan have store konsekvenser for patienterne da mange terapeutiske beslutninger træffes ud fra disse undersøgelser. Imidlertid er det kendt at vandladningsfunktionen hos børn forandres konstant under hele opvæksten og varierer i løbet af døgnet. Disse variationer kan fanges ved den ambulante undersøgelse hvor vandladningsfunktionen registreres over døgnet i en lille bærbar enhed. Undersøgelsen skal sammenligne de to metoder og afsløre hvilke børn har gavn af den mere resursekrævende ambulante undersøgelse. Dette gælder især for børn med større blæremisdannelser og børn med rygmarvsbrok.

Projektansvarlig: Research Fellow, cand.med.  Yutao Lu
Hovedvejleder: Professor dr.med.  L. Henning Olsen
Medvejleder: Professor Jens Christian Djurhuus

Rollen af Bone Morphogenic Protein -7 (BMP-7) i behandlingen af blærefibrose forårsaget af funktionelt eller mekanisk afløbshindring fra blæren

Et klinisk og eksperimentel studie der skal belyse BMP-7’s rolle i behandlingen af blærefibrose. Skulle det lykkes har dette studie et meget stor perspektiv for børn med kongenitte misdannelser i blæren herunder myelomeningocele, urethralklap og blæreekstrofi.

Projektansvarligt: Research Fellow, cand.med. Yutao Lu
Hovedvejleder: Professor dr.med. L. Henning Olsen
Medvejleder: Lektor cand. scient. PhD  Rikke Nørregaard
Medvejleder: Professor Paul Austin, MD,PhD, Washington University, St. Louis
Medvejleder: Professor dr.med. Jens Christian Djurhuus

Biomarkører ved hydronefrose

En udvidelse af de øvreurinveje (Hydro- (uretero-)nefrose) en af de hyppigste medfødte misdannelser i urinvejene. Kun 1/3 del af børn med denne misdannelse skal imidlertid opereres, de øvrige børn skal følges i en del år for at sikre at børnene ikke mister nyrefunktion. Formålet med studiet er at identificere biomakører i urinen der kan hjælpe til at træffe beslutning om operation eller ej. Der indsamles systematisk urin fra disse børn i en biobank med henblik på molekylær biologisk analyse.

Projektansvarlig: Læge, PhD Mia Gebauer Madsen
Projektansvarlig: Professor dr.med. L. Henning Olsen
Samarbejdspartner:  Lektor, PhD Rikke Nørregaard

Forskningsansvarlig for Børneurologi projekter

Ph.d.Studerende

Lotte Kaasgaard Jakobsen

Klinisk assistent
M
P +4522762227

Forsker

 

 

Forskningsårsstuderende

Ida Faurschou

ForskningsårsstuderendeInstitut for Klinisk Medicin - Urinvejskirurgi

Yutao Lu

Ph.d.-studerende
M
P +4591833710