Psykiatri

Det lægefaglige speciale psykiatri omhandler et bredt spektrum af psykiske lidelser hos voksne. Hertil kommer den retspsykiatriske gren og de såkaldt funktionelle lidelser, hvor patienter har fysiske symptomer, uden at årsagen kan findes i somatikken. Specialet psykiatri omfatter bl.a.

  • Behandling af depression
  • Behandling af psykotiske tilstande
  • Behandling af adfærdsforstyrrelser
  • Misbrugproblematikker
  • Forskning og uddannelse

Afdelinger

Psykiatrien i Region Midtjylland

Aarhus Universitetshospital
Risskov Skovagervej 2
8240 Risskov

Regionspsykiatrien Horsens
Sundvej 30, indgang C
8700 Horsens

Regionspsykiatrien Midt
Søndersøparken 1, postboks 507
8800 Viborg  

Regionspsykiatrien Randers
Dronningborg Boulevard 15
8930 Randers

Regionspsykiatrien Vest
Gl. Landevej 61
7400 Herning

Afdelingens hjemmeside

Forskningsansvarlig

Per Hove Thomsen
Koordinerende klinisk lærestolsprofessor

Tlf.: +4578473360
E-mail:

Center

Forskningsside