Klinisk mikrobiologi

Det lægefaglige speciale klinisk mikrobiologi er et tværgående laboratoriespeciale, der analyserer prøver fra patienter og deres omgivelser for tilstedeværelse af sygdomsfremkaldende mikroorganismer. Klinisk Mikrobiologi indgår i samfundets overvågning af smitsomme sygdomme og i arbejdet med at begrænse udbredelsen af resistente bakterier. Specialet omfatter bl.a.

  • Rådgivning om diagnostik og behandling med antibiotika
  • Viden om tolkning af undersøgelsesresultater
  • Infektionshygiejne
  • Forskning og uddannelse

Afdeling

Klinisk Mikrobiologi, Aarhus Universitetshospital

Palle Juul- Jensens Boulevard 99, Indgang D3, E202, Plan 2
8200 Aarhus N

Besøg afdelingens hjemmeside.