Klinisk immunologi

Det lægefaglige speciale klinisk immunologi omhandler hele spektret fra udvælgelse og tapning af bloddonorer til lægelig rådgivning ved klinisk immunologiske problemstillinger som fx transfusions- og transplantationsbehandlinger. Specialet omfatter bl.a.

  • Udvælgelse og tapning af donorer
  • Produktion af væv og celler
  • Immundefekter og autoimmune sygdomme
  • Forligelighedsundersøgelser og rådgivning ved transfusion og transplantation
  • Forskning og uddannelse

Afdelinger

Blodbank og Immunologi, Aarhus Universitetshospital

Palle Juul- Jensens Boulevard 99
8200 Aarhus N

Afereseklinikken
Indgang F2, F302, Plan 3

Blodbanken
Indgang F2, F202, Plan 2

Blodtypelaboratoriet
Indgang F, F302, Plan 3

Danske Stamcelledonorer
Indgang F3, F301, Plan 3

Vævstypelaboratoriet
Indgang F, F302, Plan 3

 

Blodbankfilial

Nørrebrogade 44, Stueetagen, Indgang 9
8000 Aarhus C

Besøg afdelingens hjemmeside.