Klinisk biokemi

Det lægefaglige speciale klinisk biokemi omhandler diagnostik, tolkning af og rådgivning om kemiske, biokemiske eller molekylærbiologiske undersøgelser – typisk prøver, som patienter får taget som led i udredningsforløb. Specialet omfatter bl.a.

  • Rådgivning af klinikere i andre specialer
  • Patientrådgivning (fx koagulationsforstyrrelser)
  • Forskning og uddannelse

Afdelinger

Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital
Afdelingens hjemmeside

  • herunder Molekylær Medicinsk Forskningsenhed (MMF)
    Enhedens hjemmeside

Molekylær Medicinsk Afdeling (MOMA)
Afdelingens hjemmeside

Blodprøver og Biokemi, Hospitalsenhed Midt
Afdelingens hjemmeside

Blodprøver og Biokemi, Hospitalsenheden Horsens
Afdelingens hjemmeside

Klinisk Biokemisk afdeling, Hospitalsenheden Vest
Afdelingens hjemmeside

Klinisk Biokemisk afdeling, Regionshospitalet Randers
Afdelingens hjemmeside

Forskningsansvarlig

Holger Jon Møller
Klinisk lærestolsprofessor

Tlf.: +4531202201
E-mail:

Center

Forskningsside på AUH