Sandbjerg 2019

HUSK: Dette arbejdsdokument er underlagt løbende justeringer. 

Torsdag 17/1 - Lørdag 19/1-2019

OBS: Ingen bliver tilmeldt automatisk, heller ikke styregruppe-medlemmer, organisationskomite og tovholdere

FøtoSandbjerg: Onsdag 16/1 - torsdag 17/1 2019

Lokalitet: Christiansminde Svendborg

Tilmelding og betaling: Sker via linket obstetriskguidelinemoede.nemtilmeld.dk

Deltagerliste

Der henvises til DSOGs hjemmeside for yderligere info, priser m.m.

Torsdag d. 17. januar 2019

13.30 

Velkomst, højskolesangbog, præsentation af nye deltagere m.m.
Lone Hvidman, Lise Lotte Torvin Andersen

13.40 

Føtal anæmi (NY fælles føto-Sandbjerg) Oplæg
Føtalmedicinsk tovholder Lone Nørgaard & Obstetrisk tovholder Rikke Bek Helmig
Eva Bjerre Ostenfeld (YV), Lotte Harmsen (YØ), Astrid Bakke Orvik (YØ), Ditte Jørgensen (YØ), Vibike Gjørup (ÆV), Kirsten Søgaard (ÆØ),Thomas Bergholt (ÆØ), Hanne Rosbach (ÆV), Morten Hanefeld Dziegiel (Immunolog RH), Ulrik Sprogø (Immunolog OUH), Pernille Kure Vandborg (Pædiater Viborg), Porntiva Poorisrisak (Pædiater, RH)

Ordstyrer: Carsten Henriques

15.00 

Highlights fra Føto-Sandbjerg 

15.15

Kaffe frugt

15.35

Hot topics I 
1. Orientering fra møde om Magnesiumsulfat (6/9-18) v/ Åse Klemmensen + status for MASP projekt ved Hanne Trap Wolf og Lene Huusom
2. Orientering fra Konsortium for multicenterstudier v/ Jan Stener

16:00

Mindre liv (revision 2006) Oplæg
Tovholder Kasper Pihl
Nina Gros Pedersen (ÆØ), Ulla Bonde van Zwol (ÆV), Birgitte Baldur-Felskov (YØ), Louise Kelstrup (YØ), Julie Buchholt Hebnes (YØ), Katrine Vasehus Schou (YØ), Sara E. Sponholtz (YV), Lena Hedegaard Rosvig (YV), Ben Bau (YV)   

Ordstyrer: Marianne Østergaard

16.50

Undervægtige gravide (NY) Patientinformation Oplæg
Tovholder Jeannet Lauenborg
Anna Ostenfeld (YØ), Camilla Viola Buskbjerg (YV), Elisabeth Thal Rønneberg (ÆØ), Lea Ankerstjerne (YØ), Maria Tove Gjaldbæk (YØ), Sara Johanna Bergh (YØ), Susanne Lund Kristensen (ÆV)

Ordstyrer: Christina Vinter

Opponenter fra syd: Anne Marie Helt & Britta Blume Dolleris

18.20

Middag

19.45

"Random reflections on evidence based medicine, Cochrane and guidelines in obstetrics"  
Zarco Alfirevic, Professor MD 
Head of Department for Women's and Children's Health, Centre for Women's Health Research, Liverpool Women's Hospital, UK
Inspiration

Fredag d. 18. januar 2019

08.15

Ogilvie (NY 2018) Oplæg
Tovholder Margrethe Møller
Lis Brooks (ÆØ), Rubab Krogh (ÆV), Lise Qvirin Krogh (YV), Mette Louise Andersen (YV), Johanna Bjurstrøm (YØ), Vibeke Næser (YV), Thomas Skårup Kristensen (Radiolog, RH), Mona Rosenkilde (Radiolog)  

Ordstyrer: Birgit Bødker

Opponenter fra øst: Mona Aarenstrup Karlsen & Camilla Mandrup  

09:00

Præterm fosterovervågning (NY) Oplæg
Tovholdere Charlotte Brix Andersson & Lise Lotte Torvin Andersen 
Morten Bech Sørensen (ÆØ), Lene Huusom (ÆØ), Louise Schmidt (jordemoder AUH), Anne Eggers (YØ), Camilla Blikshavn (YV), Kristi Andersson (YV), Cecilie Lapirtis (YV), Maria Jeppegaard (YØ), Maria Årenstrup (YØ), Rikke Lindgaard Hedeland (YØ), Kathinka Nyborg (YØ)    

Ordstyrer: Morten Lebech

10.00

Kaffe og frugt

10.30

Medicinske nyresygdomme og graviditet
Urologiske sygdomme og graviditet
Oplæg
(revision 2011) 
Tovholder Lone Storgaard 
Per Ovesen (ÆV), Berit Woetmann Pedersen (ÆØ), Morten Eskildsen (YØ), Vibe Smed (YØ), Christine Ravn (YV), Noor Al-saudi (YØ), Jens Fuglsang (ÆV), Lise Lotte Torvin Andersen (ÆV), Heidi Kammerlander (YV), Nicolai Madrid Scheller (YØ), Mette Brimnes Damholt (nefrolog, RH), Allan Ryhammer (urolog, AUH)

Ordstyrer: Anette Kjærbye-Thygesen

11.15 

Gr. B streptokokker (revision 2012) inkl. screening intrapartum Oplæg
Tovholder Rikke Bek Helmig
Lise Roed Brogaard (YV), Marjoes Droogh (ÆØ), Maria Tove Gjaldbæk (YØ), Mohammed Khalil (ÆV), Thea Lousen (ÆØ), Mette Ludvigsen (ÆØ), Nini Møller (ÆØ), Nicki Broholm Holst Sørensen (YV), Jens Anton Svare (ÆØ), Tine Brink Henriksen (pæd AUH), Stine Yde Nielsen (mikrobiolog AUH), Signe Elisabeth Bødker Thim (pædiater vest), Tine Dalsgaard Clausen (ÆØ associeret medlem)   

Ordstyrer: Christina Rørbye

12.15

Omklædning

12.30

Fugle-tur/Vadetur/vådetur med bus og madpakke. Tovholder: Jan Stener Jørgensen 
Orienteringsløb. Tovholder: Organisationskomite

15.15

Kaffe og kage


15.30

Hot Topics II
1. Nyt fra Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler v/ Charlotte Brix Andersson (10 min)
2. Stillbirth hos fertilitetsbehandlede kvinder v/ Sidsel Boie (10 min)
3. Subspecialisering i obstetrik - status v/ Kristina Renault (5 min) 

16.00

Intrapartum fosterovervågning Oplæg
Asfyxi og acidose (revision 2010) 
Skalp-ph og lactat (revision 2010) 
STAN (revision 2008)
Tovholdere Lone Hvidman & Lone Krebs & Nina Palmgren 
Ole Kierkegaard (ÆV), Anne Zizzo (YV), Christina Rørbye (ÆØ), Morten Beck Sørensen (ÆØ), Iben Greiber (YØ), Anders Mikkelsen (YØ), Lena Rosvig (YV), Clarissa Frandsen (YØ), Steffen Ernesto Kristensen (YØ), Yagmur Sismur (YØ), Kristine Sylvan Andersen (Jdm), Linda Vad Pedersen (Neonatolog AUH), Diana Bach (ÆØ), Marie Søgård (ÆØ), Sven Karstensen (YØ), Tanja Mortensen (YV)

Ordstyrer: Peter Damm

18:00 Omklædning til festmiddag
18.30 Festmiddag & fest 
Lørdag d. 19. januar 2019
08.30  Aflevering af nøgler

09.00

Latensfasen (NY) Oplæg
Tovholdere Tine Greve & Anne-Mette Schroll
Margit Fischer (YØ), Maria Birkvad (YØ), Jennifer Lindberg (YV), Marie Cathrine Schmidt (YV), Julie Glavind (ÆV), Mette Backhausen (Jdm), Mette Kabell Hansen (Jdm), Tove Grue (Jdm), Bjørg Simonsen (Jdm), Mie de Wolff (Jdm), Diana Riknaget (Jdm), Mette Høj Lauridsen (pædiater, AUH)

Ordstyrer: Line Buchgreitz

Opponenter fra vest: Sidsel Boie & Eva Ostenfeld

10:00

Hot topics III
1.  LPR3 v/Lene Eskildsen (15 min)
2.  Incidensen af infektioner efter kejsersnit v/Azalie Winther (10 min)

10.30 Kaffe og frugt

10.45

Rygning (NY 2017) Appendices Oplæg
Tovholder Ulrik Kesmodel 
Bjarke Lund Sørensen (ÆØ), Linn Håkonsen (YV), Diana Bach (ÆØ), Merete Hein (ÆV), Sedrah Arif Butt (YØ), Anne Schjødt Ersbøll (YØ), Mette Høltzermann (YV), Inge Olga Ibsen (ÆV), Sarah Jeppesen (YØ), Astrid Knudsen (ÆØ), Julie Lyngsø (YV), Lene Nygaard (jordemoder, OUH), Ellen Aagaard Nøhr (Jordemoder, professor OUH/SDU), Nete Rausgaard (YV)

Ordstyrer: Kirsten Schiøtt 

11.30

Sphincterruptur (revision 2012) Oplæg
Tovholdere Hanne Brix Westergaard & Hanna Jangö & Marianne Glavind-Kristensen
Dorthe Kolster (ÆV), Helga Gimbel (ÆØ), Ulla Due (ÆØ fys), Sara Kindberg (ÆV jdm), Eleonora Cvetanovska (ÆØ), Karl Møller Bech (ÆV), Anette Kjaerbye-Thygesen (ÆØ), Malin Nylander​ (YØ), Tine Wrønding (YØ), Thea Lousen (ÆØ), Anna Aabakke (YØ), Sandra Lohne Nørgaard (YV), Jimmi Elers (ÆØ)

Ordstyrer: Stine Leenskjold

12:15

Mundtlig opsamling fra mødets referenter
Torsdag - 2 min -  Mona Aarenstrup Karlsen & Iben Greiber
Fredag - 4 min - Lisbeth Andreasen & Margit Fischer
Lørdag - 2 min - Camilla Mandrup & Anne Gjesing Eggers
Samlet referat

(Tine og Lone S prikker)

12.25 Nye emner til 2018, evaluering etc.
Lone Hvidman, Lise Lotte Torvin Andersen
12.35 Frokost & hjemrejse

Forslag til nye guidelines

 • Forslag fremsendes til styregruppen senest uge 6.
 • Styregruppe lægger midlertidigt program på hjemmesiden uge 18.

Tilmelding til arbejdsgruppe

 • Interesserede melder sig til Tovholder i god tid inden uge 22 (deadline 28/5-2018).
 • Der kan maximalt være 10 -12 medlemmer i hver guidelinegruppe.
 • Interesserede er ikke nødvendigvis optaget, fordi de melder sig i tide.
 • Tovholderen fremsender sit forslag til styregruppen senest mandag uge 24 (11/6-18).
  Princippet om ung-gammel, øst-vest skal overholdes. hvis der er behov for svære beslutninger, er det styregruppen, der tager dem.

Til Tovholder:

Tovholderen fremsender forslag til guidelinegruppe senest mandag uge 24. 

Der er vejledning i ”Guidelines til guidelines” inklusiv obligatorisk disposition til guideline opbygning og i "Årshjul for tovholdere".

Sikre at arbejdsgruppen har formuleret en handlingsplan allerede før sommerferien.

Beslutte i hvilket omfang man ønsker at anvende GRADE-princippet. Sikre at arbejdsgruppen ikke "fraktioneres". Det er således hele guidelinegruppe, der er ansvarlig for alle anbefalingerne (ikke kun en fraktion bestående at 1-3 medlemmer.

Når der deltager læger fra andre specialer, er det god praksis at henvende sig til det relevante specialeselskabs bestyrelse m.h.p. at få foreslået en person, som selskabet mener kan løfte opgaven samt kender og repræsenterer specialeselskabets synspunkter bredt. Såfremt man allerede kender og evt samarbejder med en person indenfor det relevante speciale, er der ikke noget i vejen for at nævne det navn ved henvendelse til specialeselskabet. 

Guideline skal være på hjemmesiden senest 17. december året før mødet – mailes til Julie Glavind.

Efter Guideline mødet reviderer gruppen guideline jf. den af styregruppen fremsendte skabelon for feedback, og tovholderen fremsender guideline senest mandag uge 8 til Julie Glavind, der sikrer, at den kommer på DSOG hjemmesiden. Niels Uldbjerg sikrer, at det engelske referat kommer på NFOG hjemmesiden. 

Tovholderen har frem til næste revision en særlig opgave mht. at følge med i litteraturen indenfor området. Hvis der sker væsentligt nyt, bør han kontakte styregruppen. Alle andre er selvfølgelig også velkomne til at henvende sig med konkrete forslag.

Arbejdsgruppens budget er ca. 3.000 kr. Tovholderen (eller en af denne udpeget kasserer) sender bilag og DSOGs sædvanlige blanket til DSOGs kasseren. Styregruppen kan i særlige tilfælde og efter aftale bevillige et større budget. 

Til ordstyrer

 • Bør i god tid planlægge slaget med arbejdsgruppe.
 • Planlægger hvilke spørgsmål, man gerne vil have diskuteret i plenum.
 • Sikrer at tiden under slaget anvendes optimalt.
 • Sikrer, at der konkluderes efter diskussionen.

Til opponenter

 • Har 5-7 min på mødet (inklusive diskussion).
 • Formål: Give ældre deltagere en mulighed for at blive belært at yngre deltagere, som generelt er klogere og bedre skolede.
 • Styregruppen udpeger opponenterne blandt deltagerne straks efter deadline for tilmelding. Man kan ikke sige nej tak til denne opgave, som er vigtigt, og som skal tages alvorligt.
 • Kan evt. maile kritikpunkterne til arbejdsgruppen på forhånd.
 • Brug Kogebog.

Økonomi & rejsegodtgørelse

 • DSOG sponserer mødet. Ingen firmaer er repræsenteret.

Styregruppe

Lone Hvidman (1996, 2013 & 2018), Lise Lotte Torvin Andersen (2018), Julie Glavind (2016), Charlotte Brix Andersson (2016), Lene Huusom (2016), Lone Storgaard (2017), Tine Greve (2017)

Ansvarlig for program, budget, ansigt udadtil, principper mm. Roadmap.
Styregruppens budget er 15.000 kr.
Medlemmerne er valgt for 4 år.

Organisationskomite

 • Agnieszka Warzecha (2016), Camilla Palm (2017), Camilla Skovvang Borg (2017).
 • Ansvarlige for reservation af faciliteter et passende antal år frem i tiden, registrering af deltagere, fordeling af værelser, regnskab, AV-udrustning (også under mødet: mikrofoner på plads og fuldt opladede), festmiddag (herunder toastmaster), musik. 

Jordemødres deltagelse i Sandbjerg guidelinegrupper

Der ønskes  deltagelse af jordemødre i alle guidelines grupper, hvor emnet er af relevans for såvel jordemødre som obstetrikere, almindeligvis 2 jordemødre pr. gruppe.

Emnerne for det kommende års guidelines opslås på DSOG’s hjemmeside i løbet af foråret – almindeligvis i april måned. Sandbjerg styregruppen vil orientere Jordemoderforeningen om emnerne, når de er fastlagt.

Tovholderen for den enkelte guidelinegruppe  er ansvarlig for at udarbejde forslag til sammensætning af gruppen, der efterfølgende godkendes af Sandbjerg Styregruppe.

Hvorledes tilmelder jordemødre sig en guidelinegruppe:1) Jordemoderen kan  kontakte tovholderen for en gruppe direkte med begrundelse for  ønsket om at deltage; 2) Jordemoderen kan blive udpeget af Jordemoderforeningen

I tilfælde af at der herved er flere jordemødre, der er interesserede i at deltage i en specifik gruppe, end antal pladser, beslutter tovholderen sammen med Sandbjerg styregruppe og Jordemoderforeningen, hvem der skal deltage.

Jordemoderforeningen dækker udgifter til jordemødres deltagelse i guidelinearbejdet.

Jordemødre, der har deltaget i en guidelinegruppe, kan deltage i Sandbjergmødet den dag guidelinen fremlægges og kan - såfremt der er plads og det ønskes - deltage i hele mødet.

Kommende Sandbjergmøder:

 • 16.-18. januar 2020
 • 21.-23. januar 2021
 • 20.-22. januar 2022
 • 18.-20. januar 2023
 • 17.-19. januar 2024