Sandbjerg 2018

HUSK: Dette arbejdsdokument er underlagt løbende justeringer. 

Torsdag 18/1 - Lørdag 20/1-2018

OBS: Ingen bliver tilmeldt automatisk, heller ikke styregruppe-medlemmer, organisationskomite og tovholdere

FøtoSandbjerg: Onsdag 17/1 - torsdag 18/1 2018

Lokalitet: Christiansminde Svendborg

Tilmelding: Læs her

Deadline: 1. december 17

Deltagerliste

 

Torsdag d. 18. januar 2018

13.30 

Velkomst, højskolesangbog, præsentation af nye deltagere m.m.
Lone Hvidman, Lise Lotte Torvin Andersen

13.40 

Vasa prævia og velamentøs navlesnorsinsertion sammen med FØTO-Sandbjerg (Udvidelse af 2017 guideline) Tovholdere: Christina Hjørnet Kamper (føtalmedicinsk), Lise Lotte Andersen (obstetrisk)
Najaaraq Lund (YV), Signe Thorlaksen (YØ), Thorbjørn Jonsson (YV), Richard Farlie (ÆV), Laura Vase (ÆV), Lærke K. Moser (YV)  
(Ordstyrer: Karen Wøjdemann)
PP-oplæg 

14.40 

Highlights fra Føto-Sandbjerg 

15.05

Kaffe frugt

15.30

Hot topics I 

Dansk Kvalitetsdatabase - ved Charlotte Brix (10 min)
Obstetrisk kodning - ved Lone Krebs (15 min)
Kodeliste Kodemanual

16:00

Foetus Magnus Suspicio (Revision 2003 guideline): Tovholder: Per Ovesen Marianne Frederiksen (jordemoder øst), Charlotte Kanstrup (YØ), Jeannet Lauenborg (ÆØ), Anette Kjærbye-Thygesen (ÆØ), Ida Kirkegaard (ÆV), Katja Geiker (YV), Ida Näslund Thagaard (YØ), Louise Kelstrup (YØ), Kathinka Nyborg (YØ), Line Buchgreitz (ÆØ), Cathrine Scheuer (YØ), Maria Mikkelsen (YØ)  
(Ordstyrer: Birgitte Bruun)
PP-oplæg

16.50

Biologiske lægemidler (NY 2018) Tovholder: Lone Storgaard
Lise Lotte Torvin Andersen (ÆV), Paul Vignir Axelsson Bryde (YØ), Jennifer Lindberg (YV), Birgitte Bruun Nielsen (ÆØ), Nicolai Madrid Scheller (YØ), Lars Henning Pedersen (ÆV), Mathilde Holmskov (YV), Sarah von der Maase (YV).
(Ordstyrer: Rikke Bek Helmig)
PP-oplæg

Opponenter fra syd: Mette Louise Andersen & Britta Frederiksen Møller

18.20

Middag

19.45

Noget spændende og lærerigt... 

Fredag d. 19. januar 2018

08.15

Lungesygdomme og graviditet (NY 2018). Tovholder: Marianne Johansen 
Charlotte Brix Andersen (ÆV), Elisabet Juul Gade (YØ), Anita Sylvest Andersen (ÆØ), Lærke Marijke Nørholt (YØ), Charlotte Suppli Ulrik (Lungemediciner, professor Hvidovre), Louise Schreiber Pedersen (YØ)    
(Ordstyrer: Marianne Østergård)
PP-oplæg

Opponenter fra vest: Julie Lyngsø & Line Kolding

09:15

Arabinpessar og cerclage (Revision 2012 guideline). Tovholder: Lone Hvidman
Lene Grønbeck (ÆØ), Kirstine Schneider (YØ), Rikke Bek Helmig (ÆV), Lene Huusom (ÆØ), Anja Kirstein (ÆV), Ninna Ebdrup (YV), Louise Hennings (YØ), Iben Sundtoft (ÆV), Rie Virkus  (YØ), Nini Møller (ÆØ), Anne Cathrine Godtfredsen (YV), Kirsten Riis Andreasen (ÆØ), Camilla Wulff (YØ)
(Ordstyrer: Peter Damm)
PP-oplæg1 PP-oplæg2

10.15

Kaffe og frugt

10.45

Præeklampsi og biomarkører (Revision fra 2017). Tovholder: Jannie Salvig, Marianne Johansen (ÆV), Lone storgaard (ÆØ), Lise Hald Nielsen (YV), Marianne Vestgaard (YØ), Iben Sundtoft Herning (YV), Lisa Persson (YØ), Louise Bjørkholt Andersen (YØ), Berit Woetmann Pedersen (ÆØ)
(Ordstyrer: Thomas Bergholt)
PP-oplæg

11.15 

Herpes under graviditet og fødsel (Revision 2001 guideline). Tovholder: Puk Sandager 
Trine Dalsgaard Jensen (YV), Linn Arendt (YV), Eva Ostenfeld (YV), Merete Hein (ÆV), Rubab Krogh (ÆV), Micha Hornstrup (ÆØ),  Lærke Andersen (YØ), Janne Berlac (ÆØ), Åse Clemmensen (ÆØ) 
(Ordstyrer: Lone Krebs)
PP-oplæg

12.00

Omklædning

12.15

Fugle-tur/Vadetur/vådetur med bus og madpakke. Tovholder: Jan Stener Jørgensen 
Orienteringsløb. Tovholder: Organisationskomite

15.00

Kaffe og kage

15.15

GA <24 uger (NY 2018). Tovholdere: Lise Lotte Torvin Andersen, Lone Hvidman, Lene Grønbeck 
Tine Brink Henriksen (pædiater AUH), Ane Lando (pædiater Riget), Anja Klamer (pædiater Kolding), Pia Christensen (pædiater Ålborg), Gitte Zachariassen (pædiater OUH)  
(Ordstyrer: Lars Henning Pedersen)
PP-oplæg

16:15

Antenatal corticosteroid (Revision 2016 guideline). Tovholder: Lars Henning Pedersen Kristina Renault (ÆØ), Mette Ludvigsen (YØ), Nikolai Scheller (YØ), Anne Kruse (YV), Lone Hvidman (ÆV), Lene Huusom (ÆØ), Anne Kirkeby Hansen (neonatalog AUH), Line Kolding (YV), Line W. Gustafson (YV)
(Ordstyrer: Line Buchreitz)
PP-oplæg

17.00

Præterm forløsningsmåde (Revision 2006 guideline) + statusdokument præterm fosterovervågning. Tovholder: Julie Glavind, Charlotte Andersson (ÆV), Marianne Christiansen (ÆV), Anders Atke (ÆØ), Lise Brogaard (YV), Sidsel Boie (YV), Katrine Vasehus Schou (YØ), Karen Halse (ÆØ), Anne Kirkeby Hansen (pædiater AUH)
(Ordstyrer: Carsten Henriques)
PP-oplæg

18:00 Omklædning til festmiddag
18.30 Festmiddag & fest 
Lørdag d. 20. januar 2018
08.30  Aflevering af nøgler

09.00

Ogilvie (NY 2018). Tovholder: Margrethe Møller
Rubab Hassan Agha Krogh (ÆV), Anette Perslev (ÆØ), Jens Fuglsang (ÆV), Aiste Kloster (ÆV), Niels Kjærgaard (ÆV), Sara Vester Hald (YV), Vibeke Næser (YØ), Aase Klemmensen (ÆØ), Viviane Lin (YØ)
(Ordstyrer: Birgit Bødker)
PP-oplæg

Opponenter fra øst: Mona Aarenstrup Karlsen & Camilla Bernt Wulff 

10:00

Hot topics II

Professor: Evidens i gyn/obs - Jan Stener (15 min)
Trombocytopeni screening, status - Thomas Bergholt (5 min)
Cancer i graviditeten, nationalt register - ved Lone Storgård (5 min) 
10.30 Kaffe og frugt
10.45 Variceller i graviditet (NY 2018). Tovholder: Ulla Bonde van Zwol, Rikke Lindgaard Hedeland (YØ), Sine Højer Berntsen (YØ), Sarah Camilla Jeppesen (YV), Susanne Lund Kristensen (YV), Benedikt Bau (YV), Britta Blume Dolleris (YV), Annette Thorsen-Meyer (ÆØ), Morten Lebech (ÆØ), Kasper Pihl (ÆØ), Dorthe Kolster (ÆV)
(Ordstyrer: Anna Aabakke)
PP-oplæg

11.30

Feber under fødslen (Revision af 2003 guideline). Tovholder: Tine Dalsgaard Clausen 
Magnus Arpi (mikrobiolog øst), Mette Smed (Afdelingsjordemoder øst), Nanna Maaløe (YØ), Rebecka Hansen (YØ), Anne Ostenfeld (YØ), Tine Greve (ÆØ), Jens Svare (ÆØ), Sarah Bjørnholt (YV), Carsten Henriques (ÆØ), Mette Buchvald (Afdelingsjordemoder øst), Rikke Bek Helmig (ÆV), Frederik Boetius Hertz (mikrobiolog øst), Bo Mølholm (neonatolog vest), Christina Vinter (ÆV)           (Ordstyrer: Christina Rørbye) 
PP-oplæg

12:15

Opsamling fra torsdag (5 min): Mette Louise Andersen & Britta Blume Dolleris
Opsamling fra fredag (8 min): Lise Hald Nielsen & Line Borregaard
Opsamling lørdag (5 min): Charlotte Holm & Lotte Harmsen 

SAMLET REFERAT

12.35 Nye emner til 2018, evaluering etc.
Lone Hvidman, Lise Lotte Torvin Andersen
12.45 Frokost & hjemrejse

Forslag til nye guidelines

 • Forslag fremsendes til styregruppen senest uge 6.
 • Styregruppe lægger midlertidigt program på hjemmesiden uge 17.

Tilmelding til arbejdsgruppe

 • Interesserede melder sig til Tovholder i god tid inden uge 21 (deadline 21/5-2017).
 • Der kan maximalt være 10 -12 medlemmer i hver guidelinegruppe.
 • Interesserede er ikke nødvendigvis optaget, fordi de melder sig i tide.
 • Tovholderen fremsender sit forslag til styregruppen senest mandag uge 23. Princippet om ung-gammel, øst-vest skal overholdes. hvis der er behov for svære beslutninger, er det styregruppen, der tager dem.

Til Tovholder:

Tovholderen fremsender forslag til guidelinegruppe senest mandag uge 23. 

HUSK at bruge ”Guidelines til guidelines”, inkl. disposition.

Sikre at arbejdsgruppen har formuleret en handlingsplan allerede før sommerferien.

Beslutte i hvilket omfang man ønsker at anvende GRADE-princippet. Sikre at arbejdsgruppen ikke "fraktioneres". Det er således hele guidelinegruppe, der er ansvarlig for alle anbefalingerne (ikke kun en fraktion bestående at 1-3 medlemmer.

Når der deltager læger fra andre specialer, er det god praksis at henvende sig til det relevante specialeselskabs bestyrelse m.h.p. at få foreslået en person, som selskabet mener kan løfte opgaven samt kender og repræsenterer specialeselskabets synspunkter bredt. Såfremt man allerede kender og evt samarbejder med en person indenfor det relevante speciale, er der ikke noget i vejen for at nævne det navn ved henvendelse til specialeselskabet.

Guideline skal være på hjemmesiden senest 17. december året før mødet – mailes til Julie Glavind.

Efter Guideline mødet reviderer gruppen guideline, og tovholderen fremsender den til Julie Glavind senest mandag uge 8. Niels Uldbjerg sikrer, at den kommer på hjemmesiderne.

Tovholderen har frem til næste revision en særlig opgave mht. at følge med i litteraturen indenfor området. Hvis der sker væsentligt nyt, bør han kontakte styregruppen. Alle andre er selvfølgelig også velkomne til at henvende sig med konkrete forslag.

Arbejdsgruppens budget er ca. 3.000 kr. Tovholderen (eller en af denne udpeget kasserer) sender bilag og DSOGs sædvanlige blanket til DSOGs kasseren. Styregruppen kan i særlige tilfælde og efter aftale bevillige et større budget. 

Til ordstyrer

 • Bør i god tid planlægge slaget med arbejdsgruppe.
 • Planlægger hvilke spørgsmål, man gerne vil have diskuteret i plenum.
 • Sikrer at tiden under slaget anvendes optimalt.
 • Sikrer, at der konkluderes efter diskussionen.

Til opponenter

 • Har 5-7 min på mødet (inklusive diskussion).
 • Formål: Give ældre deltagere en mulighed for at blive belært at yngre deltagere, som generelt er klogere og bedre skolede.
 • Styregruppen udpeger opponenterne blandt deltagerne straks efter deadline for tilmelding. Man kan ikke sige nej tak til denne opgave, som er vigtigt, og som skal tages alvorligt.
 • Kan evt. maile kritikpunkterne til arbejdsgruppen på forhånd.
 • Brug Kogebog.

Økonomi & rejsegodtgørelse

 • DSOG sponserer mødet. Ingen firmaer er repræsenteret.

Styregruppe

Lone Hvidman (1996 & 2013), Lise Lotte Torvin Andersen (2014), Julie Glavind (2016), Charlotte Brix Andersson (2016), Lene Huusom (2016), Lone Storgaard (2017), Tine Greve (2017)

Ansvarlig for program, budget, ansigt udadtil, principper mm. Roadmap.
Styregruppens budget er 15.000 kr.
Medlemmerne er valgt for 4 år.

Organisationskomite

 • Agnieszka Warzecha (2016), Camilla Palm (2017), Camilla Skovvang Borg (2017).
 • Ansvarlige for reservation af faciliteter et passende antal år frem i tiden, registrering af deltagere, fordeling af værelser, regnskab, AV-udrustning (også under mødet: mikrofoner på plads og fuldt opladede), festmiddag (herunder toastmaster), musik. 

Jordemødres deltagelse i Sandbjerg guidelinegrupper

Der ønskes  deltagelse af jordemødre i alle guidelines grupper, hvor emnet er af relevans for såvel jordemødre som obstetrikere, almindeligvis 2 jordemødre pr. gruppe.

Emnerne for det kommende års guidelines opslås på DSOG’s hjemmeside i løbet af foråret – almindeligvis i april måned. Sandbjerg styregruppen vil orientere Jordemoderforeningen om emnerne, når de er fastlagt.

Tovholderen for den enkelte guidelinegruppe  er ansvarlig for at udarbejde forslag til sammensætning af gruppen, der efterfølgende godkendes af Sandbjerg Styregruppe.

Hvorledes tilmelder jordemødre sig en guidelinegruppe:1) Jordemoderen kan  kontakte tovholderen for en gruppe direkte med begrundelse for  ønsket om at deltage; 2) Jordemoderen kan blive udpeget af Jordemoderforeningen

I tilfælde af at der herved er flere jordemødre, der er interesserede i at deltage i en specifik gruppe, end antal pladser, beslutter tovholderen sammen med Sandbjerg styregruppe og Jordemoderforeningen, hvem der skal deltage.

Jordemoderforeningen dækker udgifter til jordemødres deltagelse i guidelinearbejdet.

Jordemødre, der har deltaget i en guidelinegruppe, kan deltage i Sandbjergmødet den dag guidelinen fremlægges og kan - såfremt der er plads og det ønskes - deltage i hele mødet.

Kommende Sandbjergmøder:

 • 17.-19. januar 2019
 • 16.-18. januar 2020
 • 21.-23. januar 2021
 • 20.-22. januar 2022