Sandbjerg 2017

HUSK: Dette arbejdsdokument er underlagt løbende justeringer.
Torsdag 19/1 - Lørdag 21/1-2017

Der er pt ikke flere ledige pladser til Sandbjerg Mødet 2017 Hvis du ønsker opskrivning på venteliste kontakt Organisationskomiteen, Agnieszka Warzecha agnieszka.warzecha@regionh.dk "

OBS: Ingen bliver tilmeldt automatisk, heller ikke styregruppe-medlemmer, organisationskomite og tovholdere

FøtoSandbjerg: Onsdag 18/1 - torsdag 19/1 2017

Lokalitet: Christiansminde Svendborg
Deltagerliste

Torsdag d.19. januar 2017

10:00 Formøde:Oplæg ved Prakesh ShahGanesh Acharya 

13.30 

Velkomst, højskolesangbog, præsentation af nye deltagere mm
Lone Hvidman, Lise Lotte Torvin Andersen

13.40 

Highlights fra Føto-Sandbjerg:

14.05 

Placenta prævia og abnorm invasiv placenta (revision) og Anomalier i placenta, navlesnor og fosterhinder sammen med FØTO-Sandbjerg (Ny)
Christina Hjørnet Kamper (føtalmedicinsk tovholder), Lise Lotte Andersen (obstetrisk tovholder), Lene Grønbeck (ÆØ), Laura Vase (ÆV), Ann Nygaard Jensen (ÆV), Lone Nørgaard (ÆØ), Najaaraq Lund (YV), Signe Thorlaksen (YØ), Thorbjørn Jonsson (YV), Lærke Kamstrup Christiansen (YV), Henriette Hvide Jensen (ÆØ) Richard Farlie (ÆV) Inge Skaarup Jensen (sonograf, Aalborg)

Præsentation

Opponenter (Marie Bender von Lasson G Quaade; Lise Hald Nielsen; Trine Dalsgaard Jensen; Ordstyrer Olav Bjørn Pedersen), 

15.15

Kaffe frugt

15.40

Hot topics, herunder interessante cases (Niels Uldbjerg)
 

16:05

Blødning efter fødsel (Revision): Præsentation
Birgit Bødker (Tovholder, ÆØ), Eva Bjerre Ostenfeld (yv) Hellen Edwards (yø), Jesper Friis Petersen (yø), Märta Fink Topsøe (yø), Lone Hvidman (æv), Liselotte Torvin (æm), Lars Høj (æv), Jens Langhoff Roos (æø) Marie Søgaard (æø)(ordstyrer Jeannet Lauenborg):

16.35

Gamle guidelines - revision; Jeannet Lauenborg (tovholder)
1) Cholestase (Bettina Ristorp, Lone Hvidman, Katrine Lund Nørregard)(Ordstyrer Jeannet Lauenborg): Præsentation
2) Prognose ved præterm fødsel og SGA (Niels Uldbjerg, Tine Brink Henriksen, Puk Sandager, Charlotte Ekelund): Præsentation

17:10

Bariatrisk obstetrik
Overvægtige Gravide: Ida Näslund Thagaard (Holbæk), Christina Vinter (Odense), Mette Tanvig (Odense), Lise Lotte Torvin Andersen (Odense), Ellen Aagaard Nøhr (Jordmoder), Dorte Møller Jensen (Endokrinolog, Odense), Peter Dam (Rigshospitalet), Kristina Renault (Tovholder, Rigshospitalet): Præsentation

Graviditet efter bariatrisk kirurgi: Louise Stentebjerg (Odense), Lise Lotte Torvin Andersen (Odense), Dorte Møller Jensen (Endokrinolog, Odense), Mette Mandrup Kjær (Roskilde), Jeannet Lauenborg (Herlev), Peter Dam (Rigshospitalet), Kristina Renault (Tovholder, Rigshospitalet)(Ordstyrer Merete Hein): Præsentation

17:40

Progesteron - potentielle bivirkninger (Revision): Præsentation
Morten Beck Sørensen (tovholder), Line Rode UØ Nina Maria Gros Pedersen UØ Fanny Håkånsson UØ Helle Bungum UV,  (ordstyrer Hanne Brix)

18:10

Omklædning til middag 

18.20

Middag

19.45

Noget spændende og lærerigt (meget mere spændende end håndbold)

Fredag d. 20. januar 2017

08.00

Rygning og graviditet (Ny); Præsentation
Bjarke Lund Sørensen (tovholder), Linn Håkonsen (YV), Diana Bach (ÆØ), Marcella Ditte Broccia (YØ), Sedrah Arif Butt (YØ), Anne Schjødt Ersbøll (YØ), Mette Høltzemann (YV), Inge Olga Ibsen (ÆV), Sarah Jeppesen (YØ), Astrid Knudsen (ÆØ), Julie Lyngsø YV), Lene Nygaard (jordemoder, OUH), Ellen Aagaard Nøhr (Jordemoder, professor OUH/SDU, Nete Rausgaard
Opponenter (Louise Pagh Winther og Louise Stentebjerg Jensen; (Ordstyrer Christina Rørbye)

09.00

PPROM (Revision): Præsentation
Rikke Bek Helmig (tovholder), Malou Eva Maria Pinto Barbosa (YV), Rubab Hassan Agha Krogh (ÆV), Sarah von der Maase (YV), Line Buchgreitz (ÆØ), Jens Svare (ÆØ), Kamilla Gerhard Nielsen (ÆS), Iben Blaabjerg Sundtoft (ÆV), Jacob Mørup Schlütter (YV), Camilla Skovvang Borg (YV), Lene Drasbek Huusom (ÆØ)(Ordstyrer Peter Dam)

09:45

Maternal request, sectio - definition (første og flergangsfødende)(Revision): Præsentation
Lone Krebs (tovholder), Anna Aabakke, Anne-Mette Bay Bjørn, Tine Dalsgaard Clausen, Anne Weng Gade, Ann Nygaard Jensen, Elisabeth Rønneberg, Dorthe Thisted, Lone Hvidman, Jane Boris, Anne-Mette Schroll (udpeget af Jordemoderforeningen), Tove Bøttcher (jordemoder)
(Ordstyrer Niels Uldbjerg)

10.30

Kaffe og frugt

11.00

Fosterovervågning sub partu; Præsentation
Charlotte Brix Andersson (tovholder, ÆV), Margrethe Møller (ÆV), Hanne Brix Westergaard (ÆØ), Anne Gjessing Eggers, Kirsten Schiøtt (ÆV), Mette Calundan Noer, Lone hvidman (ÆV), Helle Larsen (ÆV), Anne Kartine Bertelsen( Medtovholder), Anne Cathrine Hoffgaard Munk, Ane Cecilie Nordentoft (Jordemoder), Diana Riknagel (Jordemoder), Line Thellesen, Christina Renault (ÆØ), Malene Andersen, Louise Hornstrup, Carsten Henriques (ÆV), (Ordstyrer Jan Stener)

11:45

Omklædning

12.00

Fugle-tur/Vadetur/vådetur med bus og madpakke: Jan Stener Jørgensen (tovholder)
Orienteringsløb: (Organisationskomite)

14:45

Kaffe og frugt

15.00

Hypertension og præeklampsi (Revision mhp Ny definition, evt ny serologi mm): Præsentation
Jannie Salvig (tovholder), Marianne Johansen (ÆV), Berit Booth (YV), Lone storgaard (ÆØ), Anne Cathrine Hoffgaard Munk (YV), Lise Hald Nielsen (YV), Marianne Vestgaard (YØ), Iben Sundtoft Herning (YV),  Gitte Skajaa (YV), Malou Barbosa (YV), Lisa Persson (YØ) (Ordstyrer Carsten Henriques)

16:00

NFOG/FIGO-guidelines - opfølgning Præsentation
Jeannet Lauenborg (tovholder)
16:10 Interessante cases (Ordstyrer Jeannet Lauenborg):
Ateria uterina pseudoaneurisme (Fanny Håkansson Jensen)
16:15 Vaginal seeding (Ny): Præsentation
Tine Dalsgaard Clausen (Tovholder), Gudbjørg Andresdottir, Paul Axelsson, Johanna Bjurstrøm, Margit Fischer, Julie Glavind, Thor Haar, Jens Fuglsang, Margrethe Møller, Per Ovesen, Jesper Padkær Petersen (Neonatolog), Jakob Stokholm (Pædiatri, mikrobiologi, mikrobiota), Nina Olsen Sørensen (Jordemoder), Dorte Teilmann-Jørgensen, Ulla Bonde van Zwol (Ordstyrer Morten Lebech)

17:00 Aflastning under graviditet; præsentation
Lene Grønbeck (tovholder, ÆØ), Camilla Viola Palm (YV), Maria Vorbeck (YØ), Maria Holm Skov (YV), Suher Hassan (YØ), Jane Bendix (jordemoder, Hillerød), Hanne Rosbach (ÆV), Lone Laursen (ÆV), Birgitte Sophie Oxlund-Mariegaard (YØ) og Lone Storgaard (ÆØ), Elisabeth Juul Gade (YØ)  (Ordstyrer Line Buchreitz)
18:00 Omklædning til festmiddag
18.30 Festmiddag – fest 
Lørdag d. 21. januar 2017
08.30  Aflevering af nøgler
09.00

Trombocytopeni - screening (Revision)(Morten Hedegaard, Tovholder, ÆØ), Morten Dziegel (Biokemiker), Lars H Pedersen (ÆV)
Opponenter (Hvidovre, Charlotte Holm, Birgitte Baldur)(Ordstyrer Jens Fuglsang) Præsentation

10:00 Sen afnavling; RCT-oversigt; Præsentation
Nini Møller (tovholder, ÆØ), Sara Liest (ÆØ), Ane Lando Ane Lando (Neonatolog, Rigshospitalet), Maj-Britt Schulze Romme (Udpeget af jordemoderforeningen), Gitte Hedermann Christensen (YØ) (Ordstyrer Geske Bak)
10.30 Kaffe og frugt
11:00 Gamle guidelines - revision (Ordstyrer Jeannet Lauenborg)
Jeannet Lauenborg (tovholder)
1) Thyreoidea (Thea Lousen): obs fokus på obstetrisk kontrol ved myxødem: Præsentation
2) Tarmsygdomme (Jeannet Lauenborg, Lise Lotte Torvin Andersen)
3) Indometacin (Niels Uldbjerg (ÆV), Line Kolding (YV), Lars Henning Pedersen (ÆØ)): Præsentation
12:00 Opsamling fra torsdag: Marie Søgaard og hjælper
Opsamling fra fredag: Mia Bonnici og Dorete Frydenschou Munk      
Opsamling lørdag: Sidsel Boie + Eva Bjerre Ostenfeld    
12.15 Nye emner til 2018, evaluering etc.
Lone Hvidman, Lise Lotte Torvin Andersen
12.45 Frokost & hjemrejse
Guidelines, som er opdateret i 2016, men som ikke er på programmet

Forslag til nye guidelines

 • Forslag fremsendes til styregruppen senest uge 6.
 • Styregruppe lægger midlertidigt program på hjemmesiden uge 17.

Tilmelding til arbejdsgruppe

 • Interesserede melder sig til Tovholder i god tid inden uge 14.
 • Der kan maximalt være 10 -12 medlemmer i hver guidelinegruppe.
 • Interesserede er ikke nødvendigvis optaget, fordi de melder sig i tide.
 • Tovholderen fremsender sit forslag til styregruppen senest mandag uge 14. Princippet om ung-gammel, øst-vest skal overholdes. hvis der er behov for svære beslutninger, er det styregruppen, der tager dem.

Til Tovholder:

Tovholderen fremsender forslag til guidelinegruppe senest mandag uge 14 (I 2016 bliver det 15 maj). 

HUSK at bruge ”Guidelines til guidelines”, inkl. disposition.

Sikre, at arbejdsgruppen har formuleret en handlingsplan allerede før sommerferien.

Beslutte i hvilket omfang man ønsker at anvende GRADE-princippet. Sikre at arbejdsgruppen ikke "fraktioneres". Det er således hele guidelinegruppe, der er ansvarlig for alle anbefalingerne (ikke kun en fraktion bestående at 1-3 medlemmer.

Guideline skal være på hjemmesiden senest 17. december året før mødet – mailes til Niels Uldbjerg.

Efter Guideline mødet reviderer gruppen guideline, og tovholderen fremsender den til Niels Uldbjerg senest mandag uge 8. Niels Uldbjerg sikrer, at den kommer på hjemmesiderne.

Tovholderen har frem til næste revision en særlig opgave mht. at følge med i litteraturen indenfor området. Hvis der sker væsentligt nyt, bør han kontakte styregruppen. Alle andre er selvfølgelig også velkomne til at henvende sig med konkrete forslag.

Arbejdsgruppens budget er 3.000 kr. Tovholderen (eller en af hende udpeget kasserer) sender billag og DSOGs sædvanlige blanket til DSOGs kasseren med cc til Jeannet Lauenborg. Jeannet kan i særlige tilfælde og efter aftale bevilge et større budget. Tovholderen sender inden nytår gruppens regnskab til Jeannet.

Til ordstyrer

 • Bør i god tid planlægge slaget med arbejdsgruppe.
 • Planlægger hvilke spørgsmål, man gerne vil have diskuteret i plenum.
 • Sikrer at tiden under slaget anvendes optimalt.
 • Sikrer, at der konkluderes efter diskussionen.

Til opponenter

 • Har 5-7 min på mødet (inklusive diskussion).
 • Formål: Give ældre deltagere en mulighed for at blive belært at yngre deltagere, som generelt er klogere og bedre skolede.
 • Styregruppen udpeger opponenterne blandt deltagerne straks efter deadline for tilmelding. Man kan ikke sige nej tak til denne opgave, som er vigtigt, og som skal tages alvorligt.
 • Kan evt. maile kritikpunkterne til arbejdsgruppen på forhånd.
 • Brug Kogebog.

Økonomi & rejsegodtgørelse

 • DSOG sponserer mødet. Ingen firmaer er repræsenteret.

Styregruppe

Lone Hvidman (1996 & 2013), Lise Lotte Torvin Andersen (2014), Niels Uldbjerg (1996 & 2012),  Jeannet Lauenborg (2012 & 2014), Julie Glavind (2016), Charlotte Brix Andersson (2016), Lene Huusom (2016)

Ansvarlig for program, budget, ansigt udadtil, principper mm. Roadmap.
Styregruppens budget er 15.000 kr.
Medlemmerne er valgt for 4 år.

Organisationskomite

 •  Christina Kamper (2014), Mette Tanvig (2014), Agnieszka Warzecha (2016), Camilla Palm (2017), Camilla Skovvang Borg (2017).
 • Ansvarlige for reservation af faciliteter et passende antal år frem i tiden, registrering af deltagere, fordeling af værelser, regnskab, AV-udrustning (også under mødet: mikrofoner på plads og fuldt opladede), festmiddag (herunder toastmaster), musik. Kogebog.

Jordemødres deltagelse i Sandbjerg guidelinegrupper

Der ønskes  deltagelse af jordemødre i alle guidelines grupper, hvor emnet er af relevans for såvel jordemødre som obstetrikere, almindeligvis 2 jordemødre pr. gruppe.

Emnerne for det kommende års guidelines opslås på DSOG’s hjemmeside i løbet af foråret – almindeligvis i april måned. Sandbjerg styregruppen vil orientere Jordemoderforeningen om emnerne, når de er fastlagt.

Tovholderen for den enkelte guidelinegruppe  er ansvarlig for at udarbejde forslag til sammensætning af gruppen, der efterfølgende godkendes af Sandbjerg Styregruppe.

Hvorledes tilmelder jordemødre sig en guidelinegruppe:1) Jordemoderen kan  kontakte tovholderen for en gruppe direkte med begrundelse for  ønsket om at deltage; 2) Jordemoderen kan blive udpeget af Jordemoderforeningen

I tilfælde af at der herved er flere jordemødre, der er interesserede i at deltage i en specifik gruppe, end antal pladser, beslutter tovholderen sammen med Sandbjerg styregruppe og Jordemoderforeningen, hvem der skal deltage.

Jordemoderforeningen dækker udgifter til jordemødres deltagelse i guidelinearbejdet.

Jordemødre, der har deltaget i en guidelinegruppe, kan deltage i Sandbjergmødet den dag guidelinen fremlægges og kan - såfremt der er plads og det ønskes - deltage i hele mødet.

Kommende Sandbjergmøder:

 • 18.-20.1. 2018
 • 17.-19.1. 2019
 • 16.-18.1. 2020