Sandbjerg 2016

HUSK: Dette arbejdsdokument er underlagt løbende justeringer

Torsdag 21/1 - Lørdag 23/1-2016
FøtoSandbjerg: Onsdag 20/1 - torsdag 21/1 2016
Lokalitet: Christiansminde Svendborg
Deltagerliste

Torsdag d.21. januar 2016

13.30 

Velkomst, højskolesangbog, præsentation af nye deltagere mm
Lone Hvidman, Hanne Brix Westergaard

13.40 

Highlights fra Føto-Sandbjerg:

14.05 

Polyhydramnion: Fælles sandbjerg/Føtosandbjerg Præsentation
Marie Søgaard (tovholder, æø), Richard Farlie (æv Herning), Ida Kirkegaard (yv Skejby), Signe Eiland (yø Herlev), Ida Thagaard (yø Holbæk), Axelina Eriksson (yø) (Ordstyrer Lone Nørgaard?).

15.05

Kaffe frugt

15.30

Hot topics (Hanne Brix)
Myxødem - DES guideline (10 min, Thea Lousen) Præsentation
LMWH-profylakse: præsentation af ny app (10 min, Anita Sylvest Andersen)
Breaking news fra fødselsregisteret (10 min, Jens Langhoff-Roos)

16.10

Medicinsk behandling af akutte og kroniske smerter hos gravide. lang guideline, kort guideline.
Vibeke Vestermark (tovholder, ÆØ), Margrethe Møller (ÆV), Kirsten Marie Schiøtt (ÆV), Birthe Brøndum Mortensen (ÆV), Gitte Handberg (anæstesiolog), Sara Trier-Mørch (YV), Line Holdgaard Thomsen (YV), Anne Ersbøll (YØ) (Reviewere fra Aalborg: Anne-Katrine Bertelsen og Mette Hjortkær; Ordstyrer: Jacob Lykke)

17:40

Post partum blødning - revision med fokus på Misoprostol anvendelse. Præsentation
Birgit Bødker (tovholder, ÆØ) Hellen Edwards (YØ),  Jesper Friis Petersen (YØ), Eva Bjerre Ostenfeld (YV), Lone Hvidman (ÆV), Liselotte Torvin (ÆM), jens Langhoff-Roos (ÆØ), Thea Lousen (ÆØ), Marie Søgaard (ÆØ), Lars Høj (ÆV)  (Reviewere fra Hvidovre: Karen Hasle & Annette Thorsten-Meyer; Ordstyrer Thomas Bergholt)

18:10

Omklædning til middag 

18.20

Middag

19.45

Noget spændende

Fredag d. 22. januar 2016

08.00

Partus præmaturus imminens - revision med fokus på diagnostiske tests (inklusive PPROM) Præsentation
Rikke Bek Helmig (tovholder, ÆV), Anders Atke (Herlev), Lene Grønbeck (RH), Line Jensen (Hvidovre-ung) Louise Kelstrup (RH-ung), Aiste O Kloster (Viborg/Ålborg-ung),  Birgitte Freilev Lindved (Kolding-ung), Jan Stener (Odense), Jens Svare (Herlev), Hanne Trap Wolf (Hvidovre-ung), Betina Ristorp Andersen  (ÆØ) (Reviewere fra Odense: Kamilla Karlsen og Stinne Bergholt)

09.00

Anæmi under graviditet og efter fødsel (Udredning, behandling). Præsentation
Jeannet Lauenborg (Tovholder) Lise Lotte Torvin Andersen (ÆV), Morten Lebech (ÆØ), Hanne Benedicte Wielandt (ÆV), Charlotte Mumm Nymark (ÆV), Anna Oldenburg (YØ), Veronica Markova (YV), Malene Skorstengaard (YØ), Mette Tanvig (YV), Liselotte Petersen (YØ), Charlotte Holm (YØ), Eva Johannsen (YV), Karin Magnussen  (Dansk selskab for klinisk immunologi, ÆØ); (Reviewere fra Hillerød Lene Hee og Jesper Friis Petersen; Ordstyrer Hanne Brix Westergaard)

10.30

Kaffe og frugt

11.00

Celeston - en opfølgning fra 2015 Præsentation
Lone Hvidman (Tovholder, ÆV), Lars Pedersen (YV) Line Kolding (YV) Line Winther Gustafson (YV) Anna Karina Aaris (YØ) Jakob Brink Laursen (YØ), Kristina Renault (ÆV) Jeanette Tranberg Christensen (ÆV) Anne Kirkeby (neonatolog) med to nye yngre kolleger:  Vilma Louise Nykvist (YØ) Christine Cramer (YV (Reviewere fra Roskilde; Ordstyrer: Lise Lotte Torvin Andersen)

11:45

Omklædning

12.00

Fugle-tur/Vadetur/vådetur med bus og madpakke: Jan Stener Jørgensen (tovholder)
Orienteringsløb: (vi søger arrangør)

14:45

Kaffe og frugt

15.00

Alkohol og graviditet - evidens for fosterskade, anbefalinger, screening, håndtering under graviditet, opfølgning efter graviditet. Præsentation
Niels Uldbjerg (Tovholder, ÆV), Ulrik Kesmodel (ÆV), Merete Hein (ÆV), Cathrine Schmidt (YV), Camilla Præstegaard (YØ), Katrine Strandberg-Larsen (epidemiolog), Hector Lopez (ÆM), Marcella Broccia (YØ, pædiater), Pia Schiøler Kesmodel (Jordemoderforeningen)(Reviewere fra Herlev; Ordstyrer Margrethe Møller)

16:30

Sectio - en opfølgning fra 2015: Operationsteknik, Maternal request, Kogebog 
Lone Krebs (Tovholder)(Ordstyrer: Charlotte Brix Andersson)

18:00 Omklædning til festmiddag
18.30 Festmiddag – fest 
Lørdag d. 23. januar 2016
08.30  Aflevering af nøgler
09.00

Fosterovervågning i fødsel (Første del) Præsentation
Line Thellesen, Hanne Brix, Margrethe Møller, Lone Hvidman, Anne-Katrine Bertelsen, Malene Andersen, Mette Caludan Noer, Anne Cathrine Hoffgaard, Diana Riknagel ( jordemoder), Ane Cecilie Nordentoft (Jordemoder), Kristina Renault og Charlotte Brix Andersson (tovholder).; (Reviewere fra Herning; ordstyrer: Jan Stener)

10:00

PPROM - optimalt forløsningstidspunkt: Ny viden; Leder i Lancet; protocol, PPROMEXIL; antibiotika: Grundlag for dansk multicenterstudium? (Tom Weber) Præsentation

10.30 Kaffe og frugt
11:00 Tromboemboliske lidelser - profylakse, udredning og behandling Præsentation
Thomas Bergholt (Tovholder, ÆØ)  Selma Kløve Kranich (YØ), Christina Steen Vorbeck (YØ), Morten Beck (ÆØ), Betina Ristorp Andersen (ÆØ), Lærke Marijke Nørholk (YØ), Berit Woetmann Pedersen (ÆØ)  (Reviewere fra Aarhus: Maria Cathrine Schmidt og Najaaraq Lund; ordstyrer Jeannet Lauenborg)
11:45 Fri leg
12:00 Opsamling fra torsdag: 2 Østdanskere, Lene Huusom, Anne Gjessing
Opsamling fra fredag: 2 Fynboer: Maja Rask og Vibeke Nielsen.
Opsamling lørdag: 2 Jyder: Julie Glavind og Iben Sundtoft
12.15 Nye emner til 2017, evaluering etc.
Lone Hvidman, Hanne Westergaard
12.45 Frokost & hjemrejse
Guidelines, som er opdateret i 2015, men som ikke er på programmet

Forslag til nye guidelines

 • Forslag fremsendes til styregruppen senest uge 6.

Tilmelding til arbejdsgruppe

 • Interesserede melder sig til Tovholder i god tid inden uge 14.
 • Der kan maximalt være 10 -12 medlemmer i hver guidelinegruppe.
 • Interesserede er ikke nødvendigvis optaget, fordi de melder sig i tide.
 • Tovholderen fremsender sit forslag til styregruppen senest mandag uge 14. Princippet om ung-gammel, øst-vest skal overholdes. hvis der er behov for svære beslutninger, er det styregruppen, der tager dem.

Til Tovholder:

 • Tovholderen fremsender forslag til guidelinegruppe senest mandag uge 14. 
 • HUSK at bruge ”Guidelines til guidelines”, inkl. disposition.
 • Sikre, at arbejdsgruppen har formuleret en handlingsplan allerede før sommerferien.
 • Beslutte i hvilket omfang man ønsker at anvende GRADE-princippet. Sikre at arbejdsgruppen ikke "fraktioneres". Det er således hele guidelinegruppe, der er ansvarlig for alle anbefalingerne (ikke kun en fraktion bestående at 1-3 medlemmer.
 • Guideline skal være på hjemmesiden senest 17. december året før mødet – mailes til Niels Uldbjerg.
 • Efter Guideline mødet reviderer gruppen guideline, og tovholderen fremsender den til Niels Uldbjerg senest mandag uge 8. Niels Uldbjerg sikrer, at den kommer på hjemmesiderne.
 • Tovholderen har frem til næste revision en særlig opgave mht. at følge med i litteraturen indenfor området. Hvis der sker væsentligt nyt, bør han kontakte styregruppen. Alle andre er selvfølgelig også velkomne til at henvende sig med konkrete forslag.
 • Arbejdsgruppens budget er 3.000 kr. Tovholderen (eller en af hende udpeget kasserer) sender billag og DSOGs sædvanlige blanket til DSOGs kasseren med cc til Jeannet Lauenborg. Jeannet kan i særlige tilfælde og efter aftale bevilge et større budget. Tovholderen sender inden nytår gruppens regnskab til Jeannet.

Til ord ordstyrer

 • Bør i god tid planlægge slaget med arbejdsgruppe.
 • Planlægger hvilke spørgsmål, man gerne vil have diskuteret i plenum.
 • Sikrer at tiden under slaget anvendes optimalt.
 • Sikrer, der at konkluderes efter diskussionen.

Til opponenter

 • Har 5-7 min på mødet.
 • Formål: Give ældre deltagere en mulighed for at blive belært at yngre deltagere, som generelt er klogere og bedre skolede.
 • Styregruppen udpeger opponenterne blandt deltagerne straks efter deadline for tilmelding. Man kan ikke sige nej tak til denne opgave, som er vigtigt, og som skal tages alvorligt.
 • Kan evt. maile kritikpunkterne til arbejdsgruppen på forhånd.
 • Brug Jacob Lykkes kogebog.

Økonomi & rejsegodtgørelse

 • DSOG sponserer mødet. Ingen firmaer er repræsenteret.

Styregruppe

Lone Hvidman (1996 & 2013), Jacob Alexander Lykke (2014), Lise Lotte Torvin Andersen (2014), Niels Uldbjerg (1996 & 2012), Hanne Brix Westergaard (2009 & 2013), Thomas Bergholt (2014), Jeannet Lauenborg (2012 & 2014).

Ansvarlig for program, budget, ansigt udadtil, principper mm. Roadmap.
Styregruppens budget er 15.000 kr.
Medlemmerne er valgt for 4 år.

Organisationskomite

 •  Christina Kamper (2014), Mette Tanvig (2014), Marie Diness Ingerslev (2015)
 • Ansvarlige for reservation af faciliteter et passende antal år frem i tiden, registrering af deltagere, fordeling af værelser, regnskab, AV-udrustning (også under mødet: mikrofoner på plads og fuldt opladede), festmiddag (herunder toastmaster), musik. Kogebog.

Kommende Sandbjergmøder:

 • 19.-21.1. 2017
 • 18.-20.1. 2018
 • 17.-19.1. 2019
 • 16.-18.1. 2020