Sandbjerg 2007

Deltagerliste

                                           

Torsdag d. 18/1 2007

12.30 - 13.30:     Frokost til dem, der har mailet til Rikke Bek Helmig (subject: sandbjerg), at de ønsker det (inkluderet i kursusgebyret).

14.00 – 14.09:    Velkomst Lone Hvidman

14.09 – 14.10:    Dirigentstav og klokke overdrages Birgitte Bruun Nielsen  

14.10 – 15.40:    IUGR

Olav B Petersen (tovholder), Hanne Brix, Kirsten Søgaard et al Ordstyrer Jesper Legarth

15.40 - 16.10   Foetus magnus suspicio. se desuden overvejelser vedrørende pp-med og tidlig pp-med

Ovesen P, Storgaard L, Uldbjerg N (tovholder), Nøhr EA, Lyndrup J. Ordstyrer Niels Jørgen Secher

16.10 – 16.40:    kaffe og frugt

16.40 – 17.30:    Hot topics

•    Tocolyse ved flerfold graviditet - en update: Jens Svare, Anders Atke (tovholder), Morten Lebech, Jens  Langhoff-Roos, Morten Hedegaard. Charlotte Ekelund. Ordstyrer: Jens Lyndrup

•    Elektrokirurgi og graviditet : Niels Uldbjerg (tovholder), Sidsel Ipsen, Kristina Renault, Mette Meinert. Ordstyrer Thomas Bergholt

•    Hurtigvirkende Niferipin og b) transport af svært syge præeclamptikere - leg med døden? , Marianne Johansen (tovho lder), Frank Pedersen

•     SSRI præparater – graviditet, barnet, amning mm. Lars H Pedersen (tovholder), Birgitte Bruun Nielsen, Merete Hein Ordstyrer Niels Jørgen Scher

17.30 - 18.30:      Steen and his all stars

  • Kvalitetsindikatorer
  • Opdaterede obstetriske koder
  • Inspektorordning

Steen Rasmussen, Jens Langhoff-Roos

18.30                  Middag

19.30 – 20.45     Sex i graviditet, fødsel og barsel.

Helene Iversen (Charlotte Wilken ,tovholder)

20.45 - 21.45 Fremtidens akutberedskab, Sundhedsstyrelsens høringsrunde

DSOGs bestyrelse

Fredag d. 19/1 2007

 

08.15 – 09.15: " Dissemineret sclerose og graviditet/fødse l"

Henrik Nyholm(Tovholder), Joanna Bjørklund Rasmussen (Jordemoder ved Gentofte Amtssygehus),  Jette Frederiksen (Overlæge ved neurologisk afdeling, Glostrup Amtssygehus), Jonna Storm Fomsgaard (Overlæge ved anæstesiologisk afdeling, Glostrup Amtssygehus), Gitte Esberg (Overlæge ved pædiatrisk afdeling, Skejby Sygehus), Morten Blinkenberg (Overlæge ved neurologisk afdeling, Rigshospitalet), Lise Lotte Torvin Anderse n .

09.15 - 09.45:     Guidelines til Guidelines & aftale om ophavsret

Lone Hvidman

09.45 – 10.15:    Kaffe og frugt 

10.15 – 11.45: Placenta prævia.

Håndtering i graviditeten. Sygemelding, indlæggelse, Information af den gravide. Diagnostik, herunder værdien af ultralyd før sectio (ved tidligere sectio, obs: accreta). Forløsningstidpunkt. Forberedelse ved sectio. Håndtering af placenta accreta, percreta. vaginal forløsning ved foetus mortuus indtil hvilken gest.alder ? etc.

Morten Lebech (tovholder)

12.15 – 15.15:    Fugletur, bus, madpakke

Jan Steener Jørgensen (tovholder)

15.15 – 15.45:    Kaffe og frugt

15.45 – 17.00:    Behandling af gestationel diabetes mellitus

Per Ovesen (tovholder) Peter Damm, Kristina Renault, Anne Marie Holm, Charlotte Wolff (diætist), Berit Knold (diætist), Birgitte Pagh Jensen (diætist), Margrethe Møller, Jens Svare, Birgit Bødker, Dorte Møller Jensen (mediciner), Elisabeth Mathiesen (mediciner), Edna Stage (sygeplejerske) Ordstyrer: Carsten Henriques

17.00 17.50:       Puerperale infektioner-endometritis, mastitis mm     

Jens Svare, Rikke Helmig (tovholder), Merete Hein, Suzan Lenz

1830 - 0415        Festsmiddag

Musik: Peter Damm (tovholder), Thomas Bergholt, Charlotte Søegaard

Lørdag d. 20/1 2007

 

08.30 – 09.30:   Ekstrem preterm fødsel (<28 uger)

Thea Lousen, Marianne Johansen, Nini Møller, Jes Westergaard, Tine Brink Henriksen (tovholder), Hanne Jensen

09.30 - 10.00:   Hot topics fortsat  

 

  • Sectio guidelines mht nationalt klassifikationssystem for akutgraden ved melding af sectio. Thomas Berholt et al, Dansk Anæstesiologisk selskab.

  • Implementering af Sandbjerg-guidelines om thrombophili - en spørgeskemaundersøgelse. Henriette Jensen, Jacob Lykke, Stefan Lethagen, Jens Langhoff-Roos

10.00 – 10.30:    Kaffe og frugt

10.30 – 11.30: Graviditetsbetinget intrahepatisk colestase

Lone Hvidman (Tovholder), Tom Weber, Thomas Bergholt, Heidi Sharif og Betina Ristorp Andersen, (ordstyrer Rikke Bek Helmig)

11.30 - 12.00:     Hot topics

 

 

12.00 – 12.20:    Opsamling

Hanne Westergaard

12.20 – 12.30:    evaluering, næste år etc.

12.30:                 Frokost til dem, der har mailet til puk@dadlnet.dk, (subject: sandbjerg) , at de ønsker det (inkluderet i kursusgebyret).

Tilmelding:

Tilmelding til mødet senest 1 oktober (Foetosandbjerg tilmeldes ikke her)

1        Overfør 2.300 kr til Niels Uldbjerg på

 

bankkonto (BG-Bank)
Registreringsnummer          9543 Taastrup Afdeling
Kontonummer                    768 5548
IBAN kontonummer:  DK4030000007685548

eller

            Direkte til Skejby Sygehus på
           Sparekassen Kronjylland
           (9362) 362-56-10663

           projektnummer: 6055

 

2        Meget vigtigt: husk afsenders navn på indbetaling. Sidste år blev flere uretfærdigt kategoriseret som dårlige betalere, fordi dette ikke var gjort.

 

3        Samtidigt mailes følgende oplysninger til Rikke Bek Helmig

•    Navn

•    Afdeling

•    Deltager du i arbejdsgruppe på Sandbjerg 2007?

•    Hvilket årstal deltog du sidst i en Sandbjerg-arbejdsgruppe?

•    Speciallæge (ja/nej)

•    Hvem vil du dele dobbeltværelse med (enkelte værelser er med 3 opredninger)

•    Deltager du i frokost torsdag?

•    Deltager du i frokost lørdag?

•    Ankommer du senere eller rejser du tidligere, så vi kan udnytte dit værelse?

•    Har bil og tilbyder at bo på Ballebro Færgekro (8 km fra Sandbjerg)

Arbejdsgrupperne

 

Tilmelding til arbejdsgruppe:

•    Kontakt den pågældende tovholder

Tovholdere:

•    Melder straks til niu@sks.aaa.dk , om vedkommende accepterer hvervet.

•    Sørger for at arbejdsgruppen bliver ”stærk” og sikrer at retningslinierne på www.dsog.dk overholdes.

•    Meddeler gruppens sammensætning så snart som muligt til niu@sks.aaa.dk

•    Opmærksom på ”champagne-reglen”: hvis ikke guidelines er mailet til Niels Uldbjerg 14 dage før Sandbjergmødet, skal tovholderen give champagne torsdag aften på Sandbjerg.

Økonomi & rejsegodtgørelse:

 

 

Dårlige betalere fra (der kan meget vel være tale om en fejl fra min side, bla. fordi jeg modtager indbetalinger uden afsender), nedenstående bedes enten overføre 1900 kr snarest eller dokumentere indbetaling.

•    Sandbjerg 2005: Ole Bjarne Christiansen, Jan Steener Jørgensen, Anette Boel Kristiansen, Susanne Pouplier, Christina Winter,

Sponsoraftaler:

 

  • DSOG har besluttet at sponsorere mødet med 100.000 kr. Til gengæld skal firmaerne ikke længere være repræsenteret.

 

Taxakørsel

Til og fra lufthavn/tog mm: aftal evt. selvbetalt fællestransport med Jesper Legarth (jele@herlevhosp.kbhamt.dk)

Til og fra Ballebro Færgekro: send kvitteringer til Niels Uldbjerg

Kommende Sandbjergmøder:

Tors. 17/1 2008 - lør. 19/1 2008     30 pladser til FØTO-Sandbjerg ons. kl. 18.00

Tors. 22/1 2009 - lør. 24/1 2009     30 pladser til FØTO-Sandbjerg ons. kl. 18.00

Tors. 21/1 2010 - lør. 23/1 2010     30 pladser til FØTO-Sandbjerg ons. kl. 18.00

Tors. 20/1 2011 - lør. 22/1 2011     30 pladser til FØTO-Sandbjerg ons. kl. 18.00

Tors. 19/1 2012 - lør. 21/1 2012     30 pladser til FØTO-Sandbjerg ons. kl. 18.00

Tors. 17/1 2013 - lør. 19/1 2013     30 pladser til FØTO-Sandbjerg ons. kl. 18.00

Tors. 16/1 2014 - lør. 18/1 2014     30 pladser til FØTO-Sandbjerg ons. kl. 18.00

Tors. 22/1 2015 - lør. 24/1 2015     30 pladser til FØTO-Sandbjerg ons. kl. 18.00

Tors. 21/1 2016 - lør. 23/1 2016     30 pladser til FØTO-Sandbjerg ons. kl. 18.00