Sandbjerg 2018

HUSK: Dette arbejdsdokument er underlagt løbende justeringer. 

Torsdag 18/1 - Lørdag 20/1-2018

OBS: Ingen bliver tilmeldt automatisk, heller ikke styregruppe-medlemmer, organisationskomite og tovholdere

FøtoSandbjerg: Onsdag 17/1 - torsdag 18/1 2018

Lokalitet: Christiansminde Svendborg

 

Torsdag d. 18. januar 2018

13.30 

Velkomst, højskolesangbog, præsentation af nye deltagere m.m.
Lone Hvidman, Lise Lotte Torvin Andersen

13.40 

Highlights fra Føto-Sandbjerg

14.05 

Vasa prævia og velamentøs navlesnorsinsertion sammen med FØTO-Sandbjerg (Udvidelse af 2017 guideline)
Tovholdere: Christina Hjørnet Kamper (føtalmedicinsk), Lise Lotte Andersen (obstetrisk)

15.05

Kaffe frugt

15.30

Hot topics (Lene Huusom)

16:05

Foetus Magnus Suspicio (Revision 2003 guideline): Tovholder: Per Ovesen 

16.50

Biologiske lægemidler (NY 2018) Tovholder: Lone Storgaard 

Opponenter fra syd (Lise Lotte prikker)  

18.20

Middag

19.45

Noget spændende og lærerigt... 

Fredag d. 19. januar 2018

08.00

Lungesygdomme og graviditet (NY 2018). Tovholder: Marianne Johansen

Opponenter fra vest (Julie prikker)

09.00

Rygning (Revision fra 2017). Tovholder: Bjarke Sørensen

09:45

Arabinpessar og cerclage (Revision 2012 guideline). Tovholder: Lone Hvidman

10.15

Kaffe og frugt

10.45

Præeklampsi og biomarkører (Revision fra 2017). Tovholder: Jannie Salvig 

11.15 

Herpes under graviditet og fødsel (Revision 2001 guideline). Tovholder: Puk Sandager 

12.00

Omklædning

12.15

Fugle-tur/Vadetur/vådetur med bus og madpakke. Tovholder: Jan Stener Jørgensen 
Orienteringsløb. Tovholder: Organisationskomite

15.00

Kaffe og frugt

15.15

GA <24 uger (NY 2018). Tovholder: Lise Lotte Torvin Andersen, Lone Hvidman, Lene Grønbeck 

16:15

Celeston inkl. øvre GA (Revision 2016 guideline). Tovholder: Lars Henning Pedersen 

17.00

Præterm forløsningsmåde + patientinformation (Revision 2006 guideline). Tovholder: Julie Glavind 

18:00 Omklædning til festmiddag
18.30 Festmiddag & fest 
Lørdag d. 20. januar 2018
08.30  Aflevering af nøgler

09.00

Ogilvie (NY 2018). Tovholder: Margrethe Møller

Opponenter fra øst (Lone Storgaard prikker)

10:00

Trombocytopeni - screening (Revision fra 2017). Tovholder: Thomas Bergholt 

10.30 Kaffe og frugt
10.45 Variceller i graviditet (NY 2018). Tovholder: Ulla Bonde van Zwol 
11.30 Feber under fødslen (Revision af 2003 guideline). Tovholder: Tine Dalsgaard Clausen 

12:15

Opsamling fra torsdag (5 min): Julie prikker
Opsamling fra fredag (8 min): Lise Lotte prikker
Opsamling lørdag (5 min): Lene prikker  

12.35 Nye emner til 2018, evaluering etc.
Lone Hvidman, Lise Lotte Torvin Andersen
12.45 Frokost & hjemrejse

Forslag til nye guidelines

 • Forslag fremsendes til styregruppen senest uge 6.
 • Styregruppe lægger midlertidigt program på hjemmesiden uge 17.

Tilmelding til arbejdsgruppe

 • Interesserede melder sig til Tovholder i god tid inden uge 21 (deadline 21/5-2017).
 • Der kan maximalt være 10 -12 medlemmer i hver guidelinegruppe.
 • Interesserede er ikke nødvendigvis optaget, fordi de melder sig i tide.
 • Tovholderen fremsender sit forslag til styregruppen senest mandag uge 23. Princippet om ung-gammel, øst-vest skal overholdes. hvis der er behov for svære beslutninger, er det styregruppen, der tager dem.

Til Tovholder:

Tovholderen fremsender forslag til guidelinegruppe senest mandag uge 23. 

HUSK at bruge ”Guidelines til guidelines”, inkl. disposition.

Sikre at arbejdsgruppen har formuleret en handlingsplan allerede før sommerferien.

Beslutte i hvilket omfang man ønsker at anvende GRADE-princippet. Sikre at arbejdsgruppen ikke "fraktioneres". Det er således hele guidelinegruppe, der er ansvarlig for alle anbefalingerne (ikke kun en fraktion bestående at 1-3 medlemmer.

Guideline skal være på hjemmesiden senest 17. december året før mødet – mailes til Julie Glavind.

Efter Guideline mødet reviderer gruppen guideline, og tovholderen fremsender den til Julie Glavind senest mandag uge 8. Niels Uldbjerg sikrer, at den kommer på hjemmesiderne.

Tovholderen har frem til næste revision en særlig opgave mht. at følge med i litteraturen indenfor området. Hvis der sker væsentligt nyt, bør han kontakte styregruppen. Alle andre er selvfølgelig også velkomne til at henvende sig med konkrete forslag.

Arbejdsgruppens budget er 3.000 kr. Tovholderen (eller en af hende udpeget kasserer) sender bilag og DSOGs sædvanlige blanket til DSOGs kasseren med cc til Charlotte Brix Andersson. Charlotte kan i særlige tilfælde og efter aftale bevillige et større budget. Tovholderen sender inden nytår gruppens regnskab til Charlotte.

Til ordstyrer

 • Bør i god tid planlægge slaget med arbejdsgruppe.
 • Planlægger hvilke spørgsmål, man gerne vil have diskuteret i plenum.
 • Sikrer at tiden under slaget anvendes optimalt.
 • Sikrer, at der konkluderes efter diskussionen.

Til opponenter

 • Har 5-7 min på mødet (inklusive diskussion).
 • Formål: Give ældre deltagere en mulighed for at blive belært at yngre deltagere, som generelt er klogere og bedre skolede.
 • Styregruppen udpeger opponenterne blandt deltagerne straks efter deadline for tilmelding. Man kan ikke sige nej tak til denne opgave, som er vigtigt, og som skal tages alvorligt.
 • Kan evt. maile kritikpunkterne til arbejdsgruppen på forhånd.
 • Brug Kogebog.

Økonomi & rejsegodtgørelse

 • DSOG sponserer mødet. Ingen firmaer er repræsenteret.

Styregruppe

Lone Hvidman (1996 & 2013), Lise Lotte Torvin Andersen (2014), Julie Glavind (2016), Charlotte Brix Andersson (2016), Lene Huusom (2016), Lone Storgaard (2017), Tine Greve (2017)

Ansvarlig for program, budget, ansigt udadtil, principper mm. Roadmap.
Styregruppens budget er 15.000 kr.
Medlemmerne er valgt for 4 år.

Organisationskomite

 • Agnieszka Warzecha (2016), Camilla Palm (2017), Camilla Skovvang Borg (2017).
 • Ansvarlige for reservation af faciliteter et passende antal år frem i tiden, registrering af deltagere, fordeling af værelser, regnskab, AV-udrustning (også under mødet: mikrofoner på plads og fuldt opladede), festmiddag (herunder toastmaster), musik. Kogebog.

Jordemødres deltagelse i Sandbjerg guidelinegrupper

Der ønskes  deltagelse af jordemødre i alle guidelines grupper, hvor emnet er af relevans for såvel jordemødre som obstetrikere, almindeligvis 2 jordemødre pr. gruppe.

Emnerne for det kommende års guidelines opslås på DSOG’s hjemmeside i løbet af foråret – almindeligvis i april måned. Sandbjerg styregruppen vil orientere Jordemoderforeningen om emnerne, når de er fastlagt.

Tovholderen for den enkelte guidelinegruppe  er ansvarlig for at udarbejde forslag til sammensætning af gruppen, der efterfølgende godkendes af Sandbjerg Styregruppe.

Hvorledes tilmelder jordemødre sig en guidelinegruppe:1) Jordemoderen kan  kontakte tovholderen for en gruppe direkte med begrundelse for  ønsket om at deltage; 2) Jordemoderen kan blive udpeget af Jordemoderforeningen

I tilfælde af at der herved er flere jordemødre, der er interesserede i at deltage i en specifik gruppe, end antal pladser, beslutter tovholderen sammen med Sandbjerg styregruppe og Jordemoderforeningen, hvem der skal deltage.

Jordemoderforeningen dækker udgifter til jordemødres deltagelse i guidelinearbejdet.

Jordemødre, der har deltaget i en guidelinegruppe, kan deltage i Sandbjergmødet den dag guidelinen fremlægges og kan - såfremt der er plads og det ønskes - deltage i hele mødet.

Kommende Sandbjergmøder:

 • 18.-20.1. 2018
 • 17.-19.1. 2019
 • 16.-18.1. 2020