Sandbjerg 2015

Torsdag 22/1 - Lørdag 24/1-2015
FøtoSandbjerg: Onsdag 21/1 - torsdag 22/1 2015
Lokalitet: Christiansminde Svendborg
Tilmelding. Læs vedhæftede. Der er nu fuldt besat. Derudover er der ikke plads til flere på ventelisten. Såfremt man er blevet forhindret i at deltage kan man få refunderet sit gebyr frem til 20/12-14. De der allerede er tilmeldt ventelisten vil få besked om de har fået en plads senest 22/12.

Torsdag d.22. januar 2015

13.30 

Velkomst, højskolesangbog, præsentation af nye deltagere mm
Lone Hvidman, Hanne Brix Westergaard

13.40 

Highlights fra Føto-Sandbjerg:
SUA; Kønsbestemmelse; Gastroskise

14.05 

Monitorering ved gestationsalder > 41+0 uger (Fælles Føto/Sandbjerg) Præsentation
Lene Husum (tovholder), Line Buchgreiz, Veronica Tovar Poulsen, Annette Wind Olesen, Richard Farlie, Tullia Dahlgaard (jordemoder), Line Gommesen (jordemoder) (ordstyrer Thomas Bergholt)

15.15 

MCMA tvillinger (Fælles Føto/Sandbjerg) Præsentation
Lene Sperling (Tovholder), Jeannette Marie Bing Lauritzen, Jeanette Tranberg Christensen, Tine Dalsgaard Clausen, Eva Hoseth, Marianne Johansen, Marianne Rohde, Line Rode (Ordstyrer Lone Laursen)

15.30

Føtal arytmi; Præsentation
Nathalie Bülow, Vibike Gjørup, Lene Grønbeck ,Carsten Henriques, Finn Stener Jørgensen, Lone Nikoline Nørgaard (Tovholder), Lene Sperling, Jesper Steensberg (Neonatolog), Karin Sundberg, Keld Sørensen (Kardiolog), Laura Vase, Niels Vejlstrup (Kardiolog), Helle Zingenberg, Marianne Østergaard (Ordstyrer Anne Nødgaard)

15.45

Kaffe frugt

16.10

Celeston: øvre gestationsalder ved elektive kejsersnit, vaginale forløsninger, rescue. Præsentation
Lone Hvidman (tovholder), Jacob Laursen, Jeanette Tranberg Christensen, Lars Henning Petersen, Line Kolding, Anna-Karina Aaris Henningsen, Kristina Renault, Line Winther Gustafson, Anne Kierkeby (Pædiater) (Ordstyrer Jacob Lykke)(Opponenter: Christina Vinter, Helle Kirkegaard - max 7 min)

17:20

N2O sub partu: sikkerhed og effekt Præsentation
Jeannet Lauenborg (tovholder), Charlotte AlbrechtsenMette Smed (jordemoder), Lone Sølvsten Kappendrup (jordemoder), Line Holdgaard Thomsen,Lana Rashid, Farzaneh Shakouri, Signe Ernst & Ruth Nielsen (begge Kemikerenheden Region Hovedstaden) (Ordstyrer: Thomas Bergholt)

17:40

Misoprostol - RADS. Kan vi leve med den? 
Morten Hedegaard (tovholder), Rikke Bek Helmig (Ordstyrer Lone Hvidman)

18:00

Omklædning til middag 

18.15

Middag

19.45

Julie Bolvig, Sundhedsstyrelsen: GRADE set med en nørds øjne.  (Lone Hvidman og Thomas Bergholt)
Bagefter diskussion om, hvordan vi på Sandbjerg forholder os til GRADE fremover

Fredag d. 23. januar 2015

08.00

Bakteriel vaginose og præterm fødsel. Præsentaion
Niels Uldbjerg (tovholder), Jens Svare, Anne Ersbøll, Rikke Bek Helmig, Lene Hee Christensen, Thor Haahr, Mona Aarenstrup Karlsen, Kirstine Sneider, Louise Weile (jordemoder) (ordstyrer, Birgit Bødtker).

09.00 Tromboemboliske lidelser (gennemgang af guideline udarbejdet i fællesskab med Dansk Selskab for Trombose og hæmostase) - Jannie Salvig, Thomas Bergholt, kun 15 min (ordstyrer Lise Lotte Andersen)
09:15

Hot topics (ordstyrer Niels Uldbjerg)
10 min: Psykofarmaka  DPS-guideline: Kan vi leve med den? (Lars H Petersen, Margrethe Møller)
5 min: Blodtransfusion - NKR Quick-guide (Thomas Bergholt)
5 min: Det nye fødselsregisteret (Christian Ulrich, SSI)
5 min: Klinisk database for sjældne obstetriske komplikationer (Janne Foss Berlac & Lotte Colmorn) Præsentation
5 min: Adgang til LPR-data illustreret ved 3 forskellige projekter (Steen Rasmussen)

09.45

Familieambulatorium; præsentation
Bjarke Sørensen, Merete Hein, Margrethe Møller (tovholder), Anne Høyen Munk, Mette Hølzermann, Anne Munch, Anette Kjærbye-Thygesen, Nini Møller, Inge Olga Ibsen, Birgit Bødker, Kirsten Schiøtt (ordstyrer Niels U)

10.30

Kaffe og frugt

11.00

Tocolyse over 48 timer, indikation, farmakologi og overvågning. Præsentation
Anders Atke (tovholder), Lise Lotte Torvin Andersen, Betina Ristorp Andersen, Lene Grønbeck, Puk Sandager, Cæcilie Krogsgaard Tolstrup, Tom Weber, Katrine Lund Nørgaard, Elise Hackmann-Nielsen , Camilla Skovvang Borg, Malou Barbosa (Ordstyrer: Peter Damm)

12:00

Omklædning

12.15

Fugle-tur/Vadetur/vådetur med bus og madpakke: Jan Stener Jørgensen
Orienteringsløb: Julie Hartnack Tharin

15.15

Kaffe og frugt

15.45

Sectio (samle og gennemgå fx. teknik, maternal request, kodning, TOLAC) Præsentation
Lone Krebs (tovholder), Julie Glavind, Gudbjörg Andrésdóttir, Anna Aabakke, Dorthe Thisted, Tine Clausen, Elisabeth Rønneberg, Anne Weng Gade, Birgit Bødker, Anne Mette Bay, Jesper Friis Petersen, Thea Lousen, Anne Nygaard Jensen, Jeppe Schroll, Morten Hedegaard, Hanne Wielandt, Lotte Colmorn, Åse Klemmensen, Gitte Skajaa (ordstyrer Charlotte Brix,)

17.00

Cancer og graviditet - opfølgning Præsentation
Berlac Janne Foss, Ersbøll Anne, Grønbeck Lene, Johansen Jørgen (onkolog), Langhoff Roos Jens, Laursen Lone, Nielsen Birgitte Bruun, Pedersen Woetmann Berit, Schmidt Maria Cathrine, Storgaard Lone, Sørensen Morten Bek (Ordstyrer Birgit Bødker)

17.15 Dystoci - National klinisk retningslinje. Kan vi leve med den? Præsentation
Niels Uldbjerg, Morten Hedegaard, Christina Rørbye, Lone Krebs (ordstyrer Hanne Brix Westergaard)
18:00 Omklædning til festmiddag
18.30 Festmiddag – fest - band fra Svendborg
Toastmaster: Kirsten Schiøtt (som håber på meget at organisere)
Lørdag d. 24. januar 2015
08.30  Aflevering af nøgler
09.00 Instrumentel forløsning Præsentation
Lars Høj (tovholder)Christine Buus Bertelsen, Hellen Edwards, Christian Knudsen, Jens Langhoff-Ross, Marianne Johansen, Mathilde Maagaard (Pædiatri), Morten Beck Sørensen, Maria Milland, Louise Kelstrup, Mathias Gottschalck Heide (Ordstyrer: Lone Hvidman)(opponenter Ida Kierkegaard, Lars H Petersen, Julie Glavind - 5 min)
09.45 Forebyggelse af sfincter-ruptur; Præsentation
Hanne Brix Westergaard (tovholder) Anna G Christiansen,  Hanna Jangö, Jimmie Ehlers, Lisa G Persson, Malene Skorstengaard, Ole B Rasmussen; Pia Colding , Sara Kindbjerg  (Jdm), Ditte Gommesen (Jdm), Stine Leenskjold, Ninna Lund (ordstyrer: Lise Lotte Andersen)
10.15 Kaffe og frugt
10:45 Risikogravide: hvad er en lavrisikogravid? Præsentation
Nina Palmgren. Anne-Katrine Bertelsen, Mette Caludan Noer, Kristine Sylvan ( jordemoder), Malene Andersen, Kirsten Faaborg ( jordemoder), Anne-Dorthe Feldhusen og Charlotte Brix Andersson ( tovholder) (ordstyrer: Jeannet Lauenborg)
11.45 Opsamling, Marianne Johansen, Julie Glavind
12.15 Nye emner til 2016, evaluering etc.
Lone Hvidman, Hanne Westergaard
12.45 Frokost & hjemrejse
Guidelines, som er opdateret i 2014, men som ikke er på programmet  

Tilmelding til arbejdsgruppe

Interesserede melder sig til Tovholder søndag senest 30.5 kl. 12:00.

 • Der kan maximalt være 10 -12 medlemmer i hver guidelinegruppe.
 • Interesserede er ikke nødvendigvis optaget, fordi de melder sig i tide.
 • Tovholderen fremsender sit forslag til styregruppen senest 1/6. Princippet om ung-gammel, øst-vest skal overholdes. hvis der er behov for svære beslutninger, er det styregruppen, der tager dem.
 • Efter Guidelinemøde-2015 mailes den godkendte guideline til Niels Uldbjerg, som sikrer, at den kommer på www.DSOG.dk

Til Tovholder:

 • HUSK at bruge ”Guidelines til guidelines”, inkl. disposition
 • Guideline skal være på hjemmesiden senest 17. december året før mødet – er guideline ikke indsendt tages emnet af programmet
 • Tovholderen har frem til næste revision en særlig opgave mht. at følge med i litteraturen indenfor området. Hvis der sker væsentligt nyt, bør han kontakte styregruppen. Alle andre er selvfølgelig også velkomne til at henvende sig med konkrete forslag.

Til ord ordstyrer

 • Bør i god tid planlægge slaget med arbejdsgruppe.
 • Planlægger hvilke spørgsmål man gerne vil have diskuteret i plenum.
 • Sikrer at tiden under slaget anvendes optimalt.
 • Sikrer, der at konkluderes efter diskussionen.

Til opponenter

 • Har 5-7 min på mødet.
 • Formål: Give ældre deltagere en mulighed for at blive belært at yngre deltagere, som generelt er klogere og bedre skolede.
 • Kan evt. maile kritikpunkterne til arbejdsgruppen på forhånd.
 • Jacob Lykke kommer med forslag til kogebog.

Økonomi & rejsegodtgørelse

 • DSOG sponserer mødet. Ingen firmaer er repræsenteret.

Styregruppe

Organisationskomite

Kommende Sandbjergmøder:

 • Tors. 21/1 2016 - lør. 23/1 2016     85 pladser til FØTO-Sandbjerg ons. kl. 18.00.
 • 19.-21.1. 2017
 • 18.-20.1. 2018
 • 17.-19.1. 2019
 • 16.-18.1. 2020