Sandbjerg 2014

Ret til ændringer forbeholdes

Torsdag 16/1 - Lørdag 18/1-2014
FøtoSandbjerg: Onsdag 15/1 - torsdag 16/1 2014
Christiansminde Svendborg
OBS: Arbejdsgruppernes sammensætning er godkendt af styregruppen på møde d 17/6

Torsdag d.16. januar 2014

13.30 - 13.40

Velkomst, højskolesangbog, præsentation af nye deltagere mm
Lone Hvidman, Hanne Brix Westergaard

13.40 -14.10

Highlights fra Føto-Sandbjerg

14.10 - 15.25

Fælles Føto/Sandbjerg - FGR (Fetal Growth Restriction): Hanne Westergaard (tovholder 1), Helle Zingenberg (tovholder 2), Anne Cathrine Roslev Gjerris, Anne-Cathrine Shalmi, Charlotte Ekelund, Christentze Schmiegelow, Puk Sandager, Julie Hartnak Tharin, Anne Rahbek Zizzo, Anja Pinborg, Eva Hoseth, Ida Kirkegaard, Kirsten Søgaard (Ordstyrer Charlotte Wilken-Jensen) Præsentation

15.25 - 15.40

Den nye SGA-indikator: Charlotte Brix Andersson, Olav Bjørn Petersen (Ordstyrer Jeannet Lauenborg)

15.40 - 16.10

Kaffe frugt

16.10 - 17.40

Cancer og graviditet: Lone Storgaard (tovholder) Jens Langhoff-Ross, Janne Berlac, Lene Grønbek, Lone Laursen, Morten Bek Sørensen, Birgitte Bruun, Anne Ersbøll, Eva Johannesen (Ordstyrer Birgit Bødker) Præsentation

18.30 - 19.45

Middag

19.45 –

Challenging evidence based medicine - the need for more studies?
Sir Professor Sabaratnam Arulkumaran, London, UK.
Tovholder Jan Stener Jørgensen

Fredag d. 17. januar 2014

08.00 - 09.00

Intrauterine fetal death - INCODE 2014: IUFD-2014 (intrauterin fosterdød), revideret fra 2013) mht: 1.Infektion ved Kirsten Marie Schiøtt (gruppetovholder), Rikke Helmig, Jens Svare, Stine Yde Nielsen, Marianne Kragh Thomsen, Inge Panum , Jens Lyndrup og Mette Ramsing og 2. Klassifikation af føtale dødsårsager ved Lisa Leth Maroun, Mette Ramsing , Tina Elisabeth Olsen, Hanne Benedicte Wielandt, Lisbeth Jønsson, Tanja Østerlund Mortensen og Jens Lyndrup (tovholder). (Ordstyrer Thomas Bergholt) Præsentation

09.00 - 09.45 Doorstep CTG: Lone Hvidman (tovholder), Lene Hee Christensen, Veronica Tovar, Marie Søgaard, Sofia Rosenbaum, Line Winther Jensen, Anne Cathrine Munk, Line Buchgreitz, Katja Dahl, Benedite Alling Møller, Sanne Skov Engel (Ordstyrer Nana Wiberg) Præsentation
09.45 - 10.30

Instrumentel vaginal forløsning: Lars Høj (tovholder), Anne Munch, Mathilde Maagaard, Julie Rasmussen, Peter Egede, Hellen Edwards, Jens Langhoff-Roos, Morten Lebech, Morten Beck Sørensen, Faiqa Sahibzadeh, Marianne Johanse (Ordstyrer Lone Hvidman) Præsentation

Opponenter: Julie Glavind, Ida Kirkegaard, Lars Pedersen

10.30 - 11.00

Kaffe og frugt

11.00 - 12.00

Intrauterin trykmåling: Ulla Christiansen (tovholder), Lise Lotte Torvin Andersen, Morten Beck Sørensen, Kamilla Kannegård Karlsen, Lenette Bech, Anne Gamst Christiansen, Louise Højer Rom, Sara Trier-Mørch, Louise Zierau, Morten Hedegaard (Ordstyrer Rikke Bek Helmig)

12.15 – 15.15

Fugletur/vadetur/vådetur med bus og madpakke: Jan Stener Jørgensen
Orienteringsløb: Charlotte Wilken

15.15 - 15.45

Kaffe og frugt

15.45 – 17.15

Sårbare gravide: Niels Uldbjerg (tovholder), Bjarke Sørensen, Merete Hein, Margrethe Møller, Anne Høyen Munk, Mette Hølzermann, Anne Munch, Anette Kjærbye-Thygesen, Nini Møller, Inge Olga Ibsen, Birgit Bødker (Ordstyrer Lars Høj) Præsentation

17.15– 18.00

Igangsættelse af fødselRikke Bek Helmig (tovholder), Anne-Mette Bay Bjørn, Mette Hoøltzermann, Lars Høj, Rubab Hassan Agha Krogh, Iben Sundtoft, Tom Weber, jdm Mette Kiel Smed (Rigshospitalet), jdm Misan Anne Catherine Stehouwer (Skejby) (Ordstyrer Hanne Westergaard) Præsentation

18.30

Festmiddag – fest - band fra Svendborg
Tostmaster: Kirsten Schiøtt

Lørdag d. 18. januar 2014

08.30 - 09.00

Aflevering af nøgler

09.00 – 09.45

Gestationel diabetesPeter Damm (tovholder), Jens Svare, Margrete Møller, Tom Weber, Berit Woetman Pedersen, Lise Lotte Andersen, Dorte Møller Jensen, Per Ovesen, Jeannet Lauenborg, Tine Dalsgaard Clausen (Ordstyrer Jan Stener Jørgensen) Præsentation

09.45 – 10.15

Retineret vævEllen Løkkegaard (tovholder) (Ordstyrer Marianne Johansen)

10.15- 10.45

Kaffe og frugt

10.45- 11.00

Projekter – præsentation (5 min, max 3 slides pr projekt) - ordstyrer Niels Uldbjerg

 
11.00 - 11.45

PCOS - metformin: Jeannet Lauenborg, Elisabeth Mathiesen (endokrinolog); Kasper Aaboe; Katrine Hedengran; Julie Galsgaard; Fjola Jonsdottir; Nathalie Bûlow; Jimmi Elers; Anne Marie Holm; Marianne Andersen (endokrinolog); Charlotte Mumm Ring; Helle Sand Odgaard; Katrine Dahl Pedersen (Ordstyrer Puk Sandager), Præsentation

Opponenter: Kasper Pihl, Klara Naver

11.45- 12.15

Opsamling, Marianne Johansen, Katja Dahl

12.15- 12.45

Nye emner til 2014, evaluering etc.
Lone Hvidman, Hanne Westergaard

12.45

Frokost & hjemrejse

Tilmelding til arbejdsgruppe

Interesserede melder sig til Tovholder (i 2014 senest 1.6.).

 • Der kan maximalt være 10 -12 medlemmer i hver guidelinegruppe.
 • Interesserede er ikke nødvendigvis optaget, fordi de melder sig i tide.
 • Tovholderen fremsender sit forslag til styregruppen senest 7/6. Princippet om ung-gammel, øst-vest skal overholdes.
 • Styregruppen skal inden endelig udmelding se gruppens sammensætning.
 • Styregruppen lægger gruppernes endelige sammensætning på hjemmesiden ca. d. 15.6.
 • Efter mødet mailes den godkendte guideline til Niels Uldbjerg, som sikrer, at den kommer på www.DSOG.dk

Til Tovholder:

 • HUSK at bruge ”Guidelines til guidelines”, inkl. disposition
 • Guideline skal være på hjemmesiden senest 18. december året før mødet – er guideline ikke indsendt tages emnet af programmet

Der er foreløbig ingen begrænsning på antallet af deltagere til Sandbjerg 2013.

Økonomi & rejsegodtgørelse

 • DSOG sponsorerer mødet. Ingen firmaer er repræsenteret.
 • Der arrangeres buskørsel fra Odense og Nyborg

Styregruppe

Organisationskomite

 • Merete Hein, Karen Wojdemann,Sofie Charlotte Fage Hjortø 
 • Ansvarlige for reservation af faciliteter, registrering af deltagere, fordeling af værelser, regnskab, AV-udrustning, festmiddag, musik
 • To medlemmer skal udskiftes. Kandidater kan meget vel henvende sig til de gamle og høre, hvad det indebærer.

Kommende Sandbjergmøder:

Tors. 22/1 2015 - lør. 24/1 2015     85 pladser til FØTO-Sandbjerg ons. kl. 18.00
Tors. 21/1 2016 - lør. 23/1 2016     85 pladser til FØTO-Sandbjerg ons. kl. 18.00