Guideline Meetings (Sandbjerg)

  


Hvert år i januar samles 150-200 obstetrikere, hvor de gennemgår forslag til guidelines fra forskellige arbejdsgrupper.

Formålet er at etablere landsdækkende guidelines, samt ikke mindst at danne rammen om konkrete faglige diskussioner.

Se i øvrigt under guidelines på www.dsog.dk

Hent inspiration til systematik i

https://www.covidence.org/

Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions

Søgemaskiner: