Geriatri

Det lægefaglige speciale geriatri er tværgående og omfatter ældre patienter, hvor sygdomme, der ellers nemt lader sig kurere, vanskeliggøres af dårligere immunforsvar, nedsat funktionsevne og andre aldersbetingede forandringer. Specialet omfatter bl.a.

  • Fysiske, mentale, funktionsmæssige og sociale problemer
  • Forskning og uddannelse

Afdeling

Geriatrisk afdeling, Aarhus Universitetshospital

P.P. Ørumsgade 11, bygning 6 + 7
8000 Aarhus C

Afdelingens hjemmeside

Forskningsansvarlig

Center

Forskningsside på AUH