Organisation og ledelse

GCP-enheden ved Aalborg og Aarhus Universitetshospitaler ledes af en styregruppe.

Medlemmer af styregruppen er:

•                          Lederen af Klinisk Institut, Aalborg Universitet

•                          Lederen af Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet 

•                          To repræsentanter fra Region Nordjylland

•                          To repræsentanter fra Region Midtjylland

De to medlemmer fra Region Nordjylland og Region Midtjylland repræsenteres henholdsvis af en person med ansvar for forskningsledelse i hospitalsregi samt en person med ansvar for regional administration på kontorchef-niveau.

Formandskabet varetages af:

•                          Lederen af Klinisk Institut, Aalborg Universitet

•                          Lederen af Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet