Organisation og ledelse

GCP-enheden ved Aalborg og Aarhus Universitetshospitaler ledes af en styregruppe.

Medlemmer af styregruppen er:

  • Lederen af Klinisk Institut, Aalborg Universitet
  • Lederen af Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet 
  • To repræsentanter fra Region Nordjylland
  • To repræsentanter fra Region Midtjylland

De to medlemmer fra Region Nordjylland og Region Midtjylland repræsenteres henholdsvis af en person med ansvar for forskningsledelse i hospitalsregi samt en person med ansvar for regional administration på kontorchef-niveau.

Formandskabet varetages af:

  • Lederen af Klinisk Institut, Aalborg Universitet
  • Lederen af Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet