Undervisning

I sammenhæng med MMF’s forskning i basale mitokondrielle funktioner og deres forstyrrelse i sygdomsprocesser bidrager MMF til forskningsbaseret undervisning. MMF’s undervisning tager udgangspunkt i MMF’s ekspertise i metodik, viden og videnskabelige koncepter. Hovedparten af denne undervisning er målrettet til den medicinske ph.d.-uddannelse og har både til formål at bidrage til undervisningen i molekylærmedicin og at anvise forskningsveje til tvær-disciplinære projekter med precisionsmedicinske sigtelinjer. Forskningsbaseret undervisning betyder for MMF både at undervise og dygtiggøre studenterne i det nyeste viden og metodologi, men også at initiere konkret samarbejde, som udnytter denne viden og metodologi.

MMF deltager i undervisning, såvel prægraduat ved vejledning af speciale/forskningsårstuderende og specielt i forbindelse med ph.d.-undervisningen, både ved vejledning af ph.d. -suderende tilknyttet MMF og som medlem af styregruppen vedr. ph.d.-programmet i Molekylærmedicin og ph.d.-programmet ClinFo.