Om MMF

MMF er organisatorisk forankret i sine relationer til både Aarhus Universitetet (Institut for Klinisk Medicin) og Aarhus Universitetshospital (Blodprøver og Biokemi). MMF er en organisatorisk enhed med egen koordineringsgruppe som diskuterer og koordinerer aktiviteter, integrerer forskningsprojekter og definerer enhedens mål samt administrerer MMFs økonomi. MMF har pt. otte fastansatte. Herudover er der løbende tilknyttet 10-15 studerende (bachelor, speciale, forskningsår, ph.d.), postdoc’s og gæsteforskere.

Måden MMF er organiseret på har vist sig at være overordentlig funk­tionel og effektiv til at opfylde MMFs opgaver: At udføre diagnostiske og viden­skabelige pro­grammer, der såvel begrebs- som metodemæssigt danner grundla­get for og er motoren i mange samarbejds­projekter med kliniske afdelinger, samt at være up-to-date i forbindelse med den un­dervisning og vejle­dning, som MMF yder som kompe­tencecenter vedrørende translatorisk molekylær medicin.