Forskning

MMF forsker i aspekter af mitokondriers rolle i sygdomsprocesser. Dette vedrører i stor udstrækning udforskning af relevante basale molekylære mekanismer, som medfører mitokondriedysfunktion og oxidativ stress. MMF’s forskning er af translatorisk og tværdiciplinær karakter, dvs. den tager udgangspunkt i konkrete kliniske problemstillinger og har som mål konkret at bidrage til bedre konceptuel forståelse af patogenese og cellulær patofysiologi samt at udnytte denne viden til forbedret diagnose og behandling. Med andre ord, en precisionsmedicinsk tilgang. MMF’s forskning tager udgangspunkt i MMF’s seniorers forskningskoncepter, som omfatter en række sygdomskategorier, som har mitokondriefunktioner og deres rolle i molekylære sygdomsprocesser som fokus. Et panel af adækvate state-of-the-art metodologier benyttes og bliver konstant videreudviklet i takt med videnskabelige fremskridt.