Molekylær Medicinsk Forskningsenhed

Molekylær Medicinsk Forskningsenhed (MMF)

Processen i cirklen nedenfor illustrerer både den udvikling MMF har været igennem siden 80'erne og den vision MMF har fremadrettet. Udviklingen har medført at MMF har fire funktionsområder som angivet til venstre.

cyclus of Translational Medicine