Dansk Smerteforskningscenter

Dansk Smerteforskningscenter er en forskningsenhed ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet og Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Centret blev grundlagt i 1994 og forsker i kroniske smerter, specielt neuropatiske smerter. Centrets mission er at undersøge de bagvedliggende mekanismer for neuropatiske smerter og forbedre behandlingen. Centret finansieres af offentlige og private fonde og EU-midler. 

Forskningen forsøger at bygge bro mellem basal fysiologi, eksperimentel og klinisk smerteforskning og foregår i et interdisciplinært samarbejde imellem forskere og klinikere i nationale og internationale forskningsnetværk, pt. DOLORisk (http://www.dolorisk.eu/) og PainCare (www.imi-paincare.eu) og the International Diabetic Neuropathy Consortium (IDNC) (www.idnc.au.dk). 

Centrets forskergruppe består af to professorer, seniorforskere og ph.d.-studerende, projektsygeplejersker og bioanalytikere, som er uddannet i en lang række metoder inden for farmakologi, neurofysiologi, scanning, eksperimentelle smertemodeller, kvantitativ sensibilitetsundersøgelse (QST) og kliniske undersøgelser. Centret har desuden ressourcer og udstyr til at gennemføre kliniske forsøg iht. Good Clinical Practice. 

Centret har til huse i bygning 1A på Aarhus Universitetshospital på Nørrebrogade.

Nye publikationer

Nye publikationer

Sortér efter: Dato | Forfatter | Titel

Tidsskriftartikel

Besøgsadresse

Dansk Smerteforskningscenter
Aarhus Universitetshospital
Nørrebrogade 44, bygning 1A
8000 Aarhus C

Kort AUH NBG

Kontakt

Centerleder
Nanna Brix Finnerup
E-mail: finnerup@clin.au.dk
Tlf.: 7846 4230 

Administration
Helle Obenhausen Andersen
E-mail: hoand@clin.au.dk
Tlf.: 7846 3380