Kvalitetssikring og kompetencevurdering

Standarder for kvalitetssikring og kompetencevurdering i CECLUS regi

Uddannelse og implementering af Point-of-care ultralyd er vigtigt, men der er behov for løbende kvalitetssikring og kompetencevurdering. Her har CECLUS en central rolle, hvor: Succesraten for patientbehandling baseret på point-of-care ultralyd er produktet af succesraten af forskningskvalitet og succesraten af læringseffektiviteten og succesraten af lokal implementering.

Den præliminære udgave af kvalitets- og kompetencevurdering inden for udvalgte specialer kan ses her