Forskning i point-of-care ultralyd

CECLUS Forskningsprojekter


Neonatal lungeultralyd

Anuj Pareek, Christian B. Laursen, Tine Brink-Henriksen, Karin Kastberg Pedersen og Ole Graumann

Projektansvarlig: Ole Graumann

Projektbeskrivelse: PhD projekt med implementering af Point-of-care lunge ultralyd af nyfødte. Ultralyd til diagnostik af neonatale lungesygdomme er sparsom i litteraturen. Respiratoriske symptomer hos præmature, kan være længerevarende og i nogle tilfælde livstruende. Derfor får disse patienter ofte taget multible diagnostiske røntgenbilleder, hvilket på sigt er skadeligt for barnet. Derfor ønsker vi at undersøge om Point-of-care lunge ultralyd kan supplere evt. erstatte konventionel røntgen til diagnostik af neonatale lungesygdomme.

Projektlokalisation: Røntgen og Skanning samt Neonatal afd., Skejby Sygehus

Kontaktperson: Ole Graumann, oleg@clin.au.dk

Ultralydsguidet vaskulær adgang

Stine Catharina Andersen, Jesper Weile, Poul Petersen og Ole Graumann

Projektansvarlig: Ole Graumann

Projektbeskrivelse: Forskningsårsprojekt med formål at forbedre anlæggelse af katetre i patientens blodbane (vaskulær adgang) i behandlingsøjemed ved brug af ultralyd. Vi ønsker at afprøve et objektivt skema til vurdering af sygeplejersker og lægers kompetence i forhold til proceduren. I projektet skal deltagerne anlægge et drop (et perifert venekateter) ved brug af ultralyd. Vores undersøgelse skal gerne kunne vise, at ved hjælp af et kompetencevurderingsskema, kan man målrette undervisning, løbende kvalitetssikre og dermed medvirke til bedst mulig behandling for patienterne fremadrettet.

Projektlokalisation: Røntgen og Skanning, Skejby Sygehus samt Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (Herning)

Kontaktperson:Ole Graumann, oleg@clin.au.dk

Udvikling af PoC UL App

Ole Graumann, Christian B. Laursen, Kim Thestrup, Ebbe Lahn Bessmann, Rasmus Aagaard, Morten Thingemann Bøtker, Jesper Weile, Yposif Subhi, Iben Vind, Philip Nilsson og Tobias Todsen

Projektansvarlig: Tobias Todsen

Projektbeskrivelse: Denne app indeholder gennemgang af en række standardiserede ultralydsprotokoller, der kan udføres i forbindelse med undersøgelsen af den akutte patient til besvarelse af binære kliniske spørgsmål. App'en er blevet udviklet i et samarbejde mellem Københavns Universitet, Syddansk Universitet og Århus Universitet. Projektgruppen repræsenterer læger fra forskellige specialer og har alle beskæftiget sig med undervisning og forskning i klinisk ultralyd.

App download: akutul.cekuapp.dk

Kontaktperson:Ole Graumann, oleg@clin.au.dk

E-læring

Instruktionsvideo i point-of-care ultralyd til undersøgelse af den akutte patient

Denne app indeholder gennemgang af en række standardiserede ultralydsprotokoller, der kan udføres i forbindelse med undersøgelsen af den akutte patient til besvarelse af binære kliniske spørgsmål. App'en er blevet udviklet i et samarbejde mellem Københavns Universitet, Syddansk Universitet og Aarhus Universitet. Projektgruppen repræsenterer læger fra forskellige specialer og har alle beskæftiget sig med undervisning og forskning i klinisk ultralyd.

Se app’en her akutul.cekuapp.dk